Overslaan en naar inhoud gaan

Vertraging kan Nederland niet veroorloven

Duurzaamheid, Nieuwe regels voor pensioen
Gepubliceerd op:

Er liggen enorme dossiers op de bordjes van verschillende demissionaire bewindspersonen. Uitdagingen die jaren nodig hebben om opgelost te worden en waar vaak ook al jaren aan gewerkt wordt. Ik wil alle Tweede Kamerleden daarom vragen om beleid en wetgeving op thema’s als woningbouw, klimaatverandering en energietransitie, Groningen, de toeslagenaffaire, arbeidsmarktkrapte en stikstof niet controversieel te verklaren. Er is vaak brede consensus over de stip op de horizon voor deze thema’s. Blijf werken aan oplossingen hiervoor, dat is nodig voor de maatschappij, het bedrijfsleven en om de concurrentiepositie van Nederland te behouden.

Wet toekomst pensioenen  
Het zal op 30 mei even stil zijn geweest op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Wet toekomst pensioenen (Wtp) was definitief goedgekeurd in de Eerste Kamer. Er zijn ambtenaren bij SZW die nog in de kleuterklas zaten toen de eerste gesprekken over het nieuwe stelsel werden gevoerd. Ambtenaren die geen wereld kennen waarin de Wtp niet ter discussie stond.

De ambtenaren van SZW hebben meer dan duizend Kamervragen beantwoord en ruimschoots honderd uur aan debat voorbereid. Na de stilte, vermoedelijk ingegeven door ongeloof, volgde vast een applaus en hopelijk champagne. Samen met minister Carola Schouten hebben ze een historische wet voor elkaar weten te boksen. Eentje die beter uitpakt en eerlijker is voor zowel gepensioneerden als werkenden en alle generaties te samen. Daar ben ik als pensioenfondsbestuurder van overtuigd en ontzettend blij mee. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de toezeggingen die minister Schouten in relatie tot de Wtp heeft gedaan ook nu het kabinet demissionair is worden gerealiseerd.

Uitdagingen genoeg  
Het laten slagen van deze wet is een waar huzarenstuk geweest. Het kabinet, met minister Schouten voorop, heeft laten zien dat het – met een zeer lange aanloop – in staat is om weldegelijk grote beleidswijzingen te realiseren. Ik vind het daarom ook meer dan spijtig – wat mijn politieke kleur ook is – dat Rutte IV is gevallen. Daarvoor zijn er te veel maatschappelijke uitdagingen.

We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten tot na een volgende formatie. Er wordt gesproken over verkiezingen medio november. Gemiddeld genomen duurden de verschillende formaties van de afgelopen vier kabinetten ongeveer zes maanden. Dan heeft Nederland met wat geluk eind mei 2024 of wellicht iets later een nieuw kabinet. Ruim één kabinetsperiode later en het is 2030!

Nederland verliest met de val van Rutte IV bijna een jaar aan beleidstijd. Dat is zonde, er zijn namelijk ontzettend veel maatschappelijke uitdagingen – toeslagen, Groningen, migratie, huisvesting, stikstof, grondwaterkwaliteit, belastinghervorming, arbeidsmarkt, inflatie, armoede, energietransitie en klimaatverandering – die continue aandacht vragen. Deze en andere uitdagingen vereisen een lange termijnvisie en beleid. Die moeten richtinggevend zijn aan maatschappelijke instellingen, bedrijven, het onderwijs, de zorg en vele andere sectoren. Een pauzeknop voor deze uitdagingen bestaat niet. Door deze wel te creëren en in te drukken wordt het alleen maar moelijker.

Toekomstmakers staan niet stil  
Er zijn ruim 1500 werkgevers bij PME pensioenfonds aangesloten. Het zijn werkgevers die dag in dag uit werken aan de toekomst. Aan de energietransitie van fossiel naar duurzaam. Aan de verduurzaming van scheepvaart, vrachtverkeer en zelfs vliegverkeer. Maar ook aan de chips en computers van morgen. Innovatie en technologie die over de hele wereld wordt gewaardeerd. Deze toekomstmakers staan niet stil. Zowel de werkgevers als hun werknemers, onze deelnemers, hebben geen pauze knop. Die luxe is niet voor hen weggelegd.

Wat zij nodig hebben is structureel overheidsbeleid. Op klimaat, op energie, op stikstof en op huisvesting. Want door arbeidsmarktkrapte zijn er mensen van buiten nodig én ook die moeten ergens wonen. Een sluimerend handelsconflict tussen China en Nederland beïnvloedt bovendien de machinebouw en de chipsector. Het raakt Brainport Eindhoven en andere tech- en innovatiehubs. Mocht deze winter de energieprijs weer de pan uit rijzen, dan heeft ook onze sector een duidelijk energiebeleid nodig.

Beste Kamerleden en demissionaire bewindslieden, ik wil jullie vragen om zo min mogelijk onderwerpen controversieel te verklaren. Laten we alsjeblieft doorpakken. Dat vereisen de genoemde uitdagingen en verdient de metaal- en techsector en onze maatschappij. Beide politieke kamers en de leden van het demissionair kabinet hebben met de Wet toekomst pensioenen laten zien dat het kan. Ik vraag hen om dit te blijven doen.

Door Eric Uijen