Overslaan en naar inhoud gaan

Voorwaardelijk Extra Pensioen wordt toegekend


Jaarlijks koopt PME voor een groep deelnemers het Voorwaardelijk Extra Pensioen in (VEP)*. Vanwege wetgeving is 2020 het laatste jaar van de VEP-regeling. Daarom kennen we in de eerste helft van 2021 dit VEP toe aan deelnemers uit de geboortejaren 1960 tot en met 1972. Deelnemers die in aanmerking komen voor deze regeling ontvangen uiterlijk in mei 2021 een persoonlijke brief hierover.

Hoogte van het pensioen

Elk jaar besluit het bestuur van PME over de hoogte van het VEP. Dit jaar zal het waarschijnlijk lager zijn dan voorheen. Zodra over de hoogte van het VEP is besloten, wordt het toegekend en toegevoegd bij het opgebouwde pensioen van deelnemers die hier in aanmerking voor komen. Om in aanmerking te komen moet iemand deelnemer zijn op 31 december 2020. Meer informatie over de hoogte van het VEP en de voorwaarden lees je verderop.

Kom je in aanmerking?

In jouw Uniform Pensioenoverzicht staat of je in aanmerking komt voor VEP.

* Het Voorwaardelijk Extra Pensioen is een afspraak tussen Cao-partijen. De premie voor deze regeling kwam volledig voor rekening van de werkgever. De financiering van deze regeling valt buiten de dekkingsgraad.

Voorwaardelijk Extra Pensioen

Voor deelnemers die al lange tijd pensioen opbouwen bij PME en geboren zijn voor 1 januari 1973 had PME een overgangsregeling: Voorwaardelijk Extra Pensioen (VEP). Hierdoor kon je uitzicht hebben op extra pensioen bovenop je ouderdomspensioen. Voor de geboortejaren 1950 tot en met 1959 is het VEP al ingekocht.

Het jaar 2020 was het laatste jaar van de VEP-regeling. Voor de deelnemers die geboren zijn tussen 1960 tot en met 1972 is het VEP op 31 december 2020 ingekocht. Kom je in aanmerking voor VEP? Dan ontving je in april 2021 een persoonlijke brief over de hoogte van dit extra pensioen.

Voorwaarden

  • Je bent geboren tussen 1 januari 1953 en 31 december 1972
  • Je was nog niet met pensioen
  • Je bouwde pensioen op bij PME vanaf 1 januari 1998 óf
  • Je had via je vorige werkgever uitzicht op VEP omdat je bijvoorbeeld werkzaam was bij een werkgever die bij Pensioenfonds Metaal en Techniek was aangesloten of via een vrijgestelde werkgever van PME, bijvoorbeeld Stork.

Goed om te weten

  • Het bestuur van PME heeft begin 2021 besloten hoeveel pensioen uit de overgangsregeling precies is toegekend. De hoogte was lager dan voorgaande jaren. Dit kwam door de hogere kosten van de inkoop van VEP. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste blijken er meer deelnemers uitzicht te hebben op VEP. Tweede oorzaak is de lage rente waardoor pensioen duurder is geworden.
  • Wanneer ontvang je het pensioen uit de overgangsregeling? Dit pensioen is toegevoegd aan het opgebouwde pensioen van deelnemers die hiervoor in aanmerking kwamen. Met dit pensioen kun je bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of minder gaan werken tot uw AOW-leeftijd. Je ontvangt dit dus bij pensionering.