Overslaan en naar inhoud gaan

Wat als het mee- of tegenzit?


Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u vanaf oktober voor het eerst een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW.

Wat betekenen de bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl?

Het bedrag dat u nu heeft opgebouwd

Dit is het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen, zolang u leeft. Op Mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

Het verwachte eindresultaat

Naast het bedrag dat u nu heeft opgebouwd ziet u drie nettobedragen per maand. Deze bedragen zijn een inschatting van de hoogte van uw totaal bereikbare pensioen in verschillende situaties. Bij al deze bedragen zijn de stijgende prijzen voor bijvoorbeeld boodschappen, wonen en energie meegerekend. Hoe hoger de prijzen, hoe minder u met uw pensioen kan doen. De bedragen laten dus zien wat uw pensioen in de toekomst waard kan zijn. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot uw 68e jaar en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen dus lager zijn.

Wij weten niet hoe de economie zich in de toekomst ontwikkelt. Daarom zijn er heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario zit het mee wat betreft de economie (rente, rendementen, prijsstijgingen). In een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s. U ziet wat uw pensioen is in alle drie de situaties.

  1. Het verwachte eindresultaat
    Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  2. Als het meezit
    Bij het positieve scenario ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  3. Als het tegenzit
    Bij het negatieve scenario ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het meezit of tegenzit?

De rente kan stijgen of dalen

Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we uw pensioen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet

Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een laag rendement of zelfs verliezen op de beleggingen. Op de lange termijn zijn de opbrengsten de afgelopen tientallen jaren goed gebleken.

De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen

Als de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen, wonen en energie stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt dan immers minder kopen met hetzelfde bedrag.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris, parttime gaan werken of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.