Overslaan en naar inhoud gaan

Proces pensioenregeling

Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) zijn in een sector verantwoordelijk voor de pensioenregeling. De sociale partners maken afspraken met elkaar over de pensioenregelingen voor het aankomende jaar of jaren. Elk jaar begin december informeren we over de premie- en opbouw voor het komende jaar.

Beleid voor de komende jaren

Al een aantal jaren is de rente laag en hierdoor is pensioen duurder. Door de lage rentestand en de huidige rekenregels blijft het de komende jaren een uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen premie en opbouw.

Het bestuur van PME heeft daarom besloten om de komende jaren te werken aan een meer kostendekkende premie. Dit in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel met een nieuwe pensioenregeling.

De premie en opbouw voor 2023 en de jaren daarna zijn nog niet bekend. Het is belangrijk om te realiseren dat bij een gelijkblijvende premie, een lagere opbouwpercentage het resultaat kan zijn. Of dat als de opbouw gelijk blijft, de premie zal stijgen. De premie en opbouw voor 2023 worden pas bekend in december 2022.

Andere premies

Naast de pensioenpremie en de opbouw, is er nog een aantal kerncijfers zoals de salarisgrens van de basisregeling, het maximum jaarloon WIA, de tarieven voor het WIA-excedent en het opbouwpercentage van de pensioenopbouw boven de salarisgrens. Deze bedragen en percentages wijzigen per 1 januari van elk jaar en communiceren we ook begin december.