Anw-hiaatpensioen

Als een werknemer overlijdt, krijgt zijn/haar partner in sommige gevallen een wettelijke Anw-uitkering naast het partnerpensioen van PME. Bijvoorbeeld als hij of zij achterblijft met kinderen onder 18 jaar. Of als hij of zij arbeidsongeschikt is. Komt een nabestaande hiervoor niet in aanmerking, dan verliest hij of zij een deel van het inkomen. Dan is alleen het partnerpensioen niet genoeg. Je werknemer kan het partnerpensioen aanvullen met een verzekering, via jou als werkgever.

Wat is Anw-hiaatpensioen?

Anw-hiaatpensioen is een aanvullende verzekering waarbij de partner van een overleden werknemer tot de AOW-leeftijd van de partner extra maandelijks partnerpensioen van PME krijgt. De verzekering is op risicobasis. Er is dus alleen dekking als de werknemer bij jou in dienst is en zichzelf heeft verzekerd voor Anw-hiaatpensioen.

Hoe hoog is de premie voor het Anw-hiaatpensioen?

De hoogte van de premie hangt af van het gekozen verzekerde bedrag, de leeftijd van de werknemer en de leeftijd van zijn/haar partner op 1 januari van het premiejaar. Je kunt de premie berekenen met onze Anw-hiaatpensioenrekenmodule (Excel).

Jouw werknemer kiest zelf het bedrag dat hij wil verzekeren als extra partnerpensioen:

 • € 7.100 bruto per jaar, of
 • € 11.600 bruto per jaar, of
 • € 16.000 bruto per jaar

Wij brengen de premie in rekening op de maandelijkse factuur. Je bepaalt zelf of je (een deel van) de premie in rekening brengt bij je werknemers. De premie wordt jaarlijks vastgesteld per 1 januari.

Goed om te weten

 • Het is belangrijk dat werknemers zich zo snel mogelijk aanmelden nadat ze in dienst zijn gekomen of een partner hebben gekregen. Ontvangen we de aanmelding later dan 3 maanden? Dan is het mogelijk dat we je werknemers vragen stellen over hun gezondheid.
 • Je bent verplicht om mee te werken als jouw werknemer Anw-hiaatpensioen van PME wil afsluiten.
 • De deelname stopt als jouw werknemer deze opzegt of als de premie niet wordt betaald. Opzeggen kan per de eerste dag van elk kwartaal met een Beëindigingsverzoek Anw-hiaatpensioen. Je werknemer moet dit verzoek een maand voorafgaand aan dat kwartaal naar ons opsturen. Er is na beëindiging van deelname geen recht meer op Anw-hiaatpensioen.
 • De partner houdt een ingegaan Anw-hiaatpensioen tot de AOW-leeftijd, ook als hij of zij hertrouwt.
 • Voor meer informatie over het Anw-hiaatpensioen kun je contact opnemen met Accountbeheer of via je pensioenconsulent.

Wat moet je doen?

 • Je werknemer vult het aanvraagformulier in en kiest een verzekerd bedrag. 
 • Je werknemer levert het aanvraagformulier bij jou in.
 • Je stuurt het aanvraagformulier via e-mail naar ons door.
 • We sturen jouw werknemer een offerte.
 • Je werknemer stuurt de getekende offerte naar ons terug.
 • Jouw werknemer krijgt van ons een verzekeringsbewijs voor het Anw-hiaatpensioen.
 • De premie brengen wij bij de eerstvolgende factuur in rekening.
 • Je mag de premie volledig doorberekenen aan jouw werknemer.