Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Kerncijfers

Je hebt een belangrijke rol richting je werknemers, ook als het om pensioen gaat. De premie wordt bij jou in rekening gebracht voordat je het doorberekent aan de werknemers. Ook moet je werknemers bij ons aanmelden en elk jaar weer salariswijzigingen doorgeven.

Daarom publiceren wij elk jaar in december onze kerncijfers. Dit zijn belangrijke cijfers over de pensioenregeling, zoals het premiepercentage of het grensbedrag waarover je werknemers pensioen mogen opbouwen. We tonen altijd het huidige én het vorige jaar. Dan zie je gemakkelijk het verschil. Ook vind je hier rekenvoorbeelden voor premieberekeningen.

Overzicht kerncijfers

  2020 2021
Pensioenrekenleeftijd 68 jaar 68 jaar
     
Basisregeling    
Franchise € 14.554 € 14.554
Salarisgrens € 78.348 € 79.719
Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,875% 1,815%
Pensioenpremie (over de pensioengrondslag) 22,7% 27,59%
-          Maximale werknemerspremie 10,89% 10,89%
     
Indexatie en toeslagverlening    
Indexatie salarissen (premievrije) voortzetters Gemiddeld 9,39% Gemiddeld 0%
Toeslag pensioenaanspraken per 1 januari    
-          Deelnemers 0% 0%
-          Ex-deelnemers 0% 0%
-          Gepensioneerden 0% 0%
     
Overgangsregeling (VPL regeling)    
Premie overgangsregeling (werkgeverspremie) 3,712% n.v.t.
     
Pensioenopbouw boven de salarisgrens    
Maximum salarisgrens € 110.111 € 112.189
     
Opbouwpercentage “laag” 1,59% 1,30%
Opbouwpercentage “hoog” 1,875% 1,733%
     
Pensioenpremie boven de salarisgrens “laag” (over de excedentgrondslag)    
<35 jaar 11,6% 11,6%
35-39 jaar 13,4% 13,4%
40-44 jaar 15,6% 15,6%
45-49 jaar 18,0% 18,0%
50-54 jaar 20,8% 20,8%
55-59 jaar 23,9% 23,9%
≥60 jaar 27,0% 27,0%
     
Pensioenpremie boven de salarisgrens “hoog” (over de excedentgrondslag)    
<35 jaar 13,7% 15,5%
35 - 39 jaar 15,8% 17,9%
40-44 jaar 18,4% 20,8%
45-49 jaar 21,2% 24,0%
50-54 jaar 24,5% 27,7%
55-59 jaar 28,2% 31,9%
≥60 jaar 31,8% 36,0%
     
WIA-excedentregeling    
Maximum jaarloon WIA € 57.232 € 58.307
     
Tarieven WIA-excedent    
<30 jaar 1,96% 1,77%
30 – 39 jaar 2,34% 2,11%
40 – 44 jaar 2,61% 2,35%
45 – 49 jaar 3,04% 2,74%
50 – 54 jaar 3,48% 3,14%
55 – 59 jaar 4,20% 3,78%
60 – 63 jaar 3,99% 3,60%
64 jaar 0,55% 0,50%
≥65 jaar 0,00% 0,00%

 

Een hogere premie en een iets lagere opbouw

Al een aantal jaren is de rente laag en in het afgelopen jaar is deze zelfs verder gedaald. Hierdoor is het duurder om pensioen in te kopen. Alle pensioenfondsen in Nederland hebben hiermee te maken. Dit betekent dat er een keuze is uit of een hogere premie en/of een lagere opbouw. Wij hebben dit dilemma voorgelegd aan onze sociale partners, immers zij nemen hierover het besluit. De sociale partners hebben besloten om de premie te verhogen om zo de pensioenopbouw grotendeels in stand te kunnen houden.

Rekenvoorbeelden

Hieronder vind je een aantal rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld pensioenopbouw

    2020   2021
Bruto jaarsalaris 45.000   45.000  
Franchise - 14.554   - 14.554  
Pensioengrondslag 30.446 30.446
Opbouwpercentage x 1,875% x 1,815%
Opbouw ouderdomspensioen 571 bruto per jaar 553 bruto per jaar


Samengevat: de pensioenopbouw van deze deelnemers daalt met € 18  bruto per jaar.

 

Rekenvoorbeeld pensioenpremie

    2020   2021
Pensioengrondslag 30.446 30.446  
Premie basisregeling x 22,70% x 27,59%
Premie VPL-regeling   3,712%   0%
Totaalpremie 8.041 8.400
Werknemersbijdrage (maximaal) 3.316 3.316

 

Samengevat: de premie stijgt met € 359 per jaar, deze stijging komt voor rekening van de werkgever.

 

Rekenvoorbeeld basisregeling 2020 (inclusief VEP-premie)

Voorbeeld
Salaris € 3.500 per maand
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 45.360

    Basis + VEP  
Jaarsalaris   € 45.360   € 45.360  
Franchise - € 14.554 - € 14.554  
Pensioengrondslag = € 30.806 = € 30.806  
Premiepercentage x 22,7% x 3,712%  
Premie bruto per jaar   € 6.993   € 1.144 = € 8.137


Werkgeversdeel (11,81% + 3,712%) € 4.782  (ofwel € 399 bruto per maand)

Werknemersdeel* (10,89%)  € 3.355 (ofwel € 280 bruto per maand)

*Let op: Werknemersdeel gebaseerd op maximale bijdrage van 10,89%

 

Rekenvoorbeeld basisregeling 2021 (vervallen VEP-premie)

Voorbeeld
Salaris € 3.500 per maand
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 45.360

    Basis
Jaarsalaris   € 45.360
Franchise - € 14.554
Pensioengrondslag = € 30.806
Premiepercentage x 27,59%
Premie bruto per jaar   € 8.499

 

Werkgeversdeel  (16,70%)   € 5.145 (ofwel € 429 bruto per maand)

Werknemersdeel* (10,89%)  € 3.355 (ofwel € 280 bruto per maand)

*Let op: Werknemersdeel gebaseerd op maximale bijdrage van 10,89%

 

Rekenvoorbeeld basisregeling 2020-2021

Voorbeeld
Salaris € 3.500 per maand
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 45.360

    2020   2021
Jaarsalaris   € 45.360   € 45.360
Franchise - € 14.554 - € 14.554
Pensioengrondslag = € 30.806 = € 30.806
Premiepercentage* x 26,412% x 27,59%
Premie bruto per jaar**   € 8.137   € 8.499
Bruto per maand   € 678   € 708

 

*2020: Basisregeling + VEP (22,70% + 3,712% = 26,412%) 
*2021: Alleen Basisregeling (VEP is komen te vervallen)

**Let op: Premie is inclusief het eventueel aan de werknemers door te belasten deel

 

Rekenvoorbeeld Pensioenopbouw boven de Salarisgrens hoog 2020-2021

Voorbeeld
Leeftijd medewerker 51 jaar
Jaarsalaris inclusief vakantietoeslag € 130.000

    2020   2021
Jaarsalaris gemaximeerd   € 110.111   € 112.189
Salarisgrens basisregeling - € 78.348 - € 79.719
Pensioengrondslag = € 31.763 = € 32.470
Premiepercentage staffel x 24,50% x 27,70%
Premie bruto per jaar*   € 7.782   € 8.994
Bruto per maand   € 648   € 750

 

*Let op: Premie is inclusief het eventueel aan de werknemers door te belasten deel

Wat moet je doen?

  • Voer de nieuwe kerncijfers aan het begin van het jaar door in je administratie.
  • Geef op tijd de nieuwe salarissen aan ons door via Inzendportaal.nl
  • Wij sturen je elk jaar een bericht over het updaten van de salarisgegevens. Geef de nieuwe jaarlonen zo snel mogelijk aan ons door. Wij sturen dan sneller de juiste factuur. Deze kun je altijd inzien op PME Online.

Regio Noord:

Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Overijssel

Marcel Dorren, pensioenconsulent PME

Marcel Dorren

06 - 20 54 46 29

Bekijk profiel

Regio Zuid:

Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Zeeland

Toin Obbing, pensioenconsulent PME

Toin Obbing

06 - 43 59 41 01

Bekijk profiel