Proces pensioenregeling

In het vierde kwartaal van elk jaar worden besluiten genomen over de pensioenregeling en de premie voor volgend jaar. Zo ook in 2020. In dit artikel lees je meer over het proces hoe dit tot stand komt. Dit artikel vertelt dus nog niets over de nieuwe premies en opbouwpercentages per 1 januari 2021. In een aparte nieuwsbrief die begin december verschijnt informeren wij je hierover. Benieuwd hoe dit proces verloopt?

Pensioenregeling per 1 januari 2021

Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) zijn in een sector verantwoordelijk voor de pensioenregeling. De sociale partners vragen - nadat zij overeenstemming hebben bereikt - aan PME pensioenfonds om de regeling te aanvaarden en uit te voeren. Dit is globaal hoe het proces loopt.

De sociale partners zijn in deze periode met elkaar in overleg over de pensioenregeling vanaf 1 januari 2021. Het is op dit moment nodig om nieuwe afspraken te maken over deze premie en het opbouwpercentage. Dit komt doordat pensioen duurder geworden is, vooral als gevolg van de huidige lage rente. PME ondersteunt de sociale partners met berekeningen.

Met deze input kunnen afspraken gemaakt worden over de premiehoogte en het opbouwpercentage van de basisregeling. PME toetst of deze afspraken financieel haalbaar zijn en aanvaardt vervolgens de opdracht. Pas daarna kunnen wij je informeren over de hoogte van de premie en het opbouwpercentage. Dit zal naar verwachting begin december zijn.

Naast de pensioenpremie en de opbouw, is er nog een aantal kerncijfers zoals de salarisgrens van de basisregeling, het maximum jaarloon WIA, de tarieven voor het WIA-excedent en het opbouwpercentage van de pensioenopbouw boven de salarisgrens. Deze bedragen en percentages wijzigen per 1 januari van elk jaar en communiceren we ook begin december.

Wijzigingen doorgeven

Zorg ervoor dat PME op tijd de juiste informatie heeft over jouw werknemers. Want wijzigingen hebben vaak gevolgen voor pensioen. Je personeelswijzigingen kan je makkelijk doorgeven in Inzendportaal.nl.

Voorwaardelijk Extra Pensioen

Daarnaast wordt er aan het eind van het jaar ook een besluit genomen over het Voorwaardelijk Extra Pensioen (VEP). Elk jaar besluit het bestuur van PME over het toekenningspercentage voor een bepaald geboortejaar waarna het VEP voor die groep wordt ingekocht. Als dit gebeurt wordt het voorwaardelijke pensioen aan de pensioenaanspraken van deelnemers toegevoegd.

De VEP-regeling gaat dit jaar zijn laatste jaar in. Voor de deelnemers uit de geboortejaren 1960 tot en met 1972 wordt het voorwaardelijk extra pensioen ingekocht. Omdat dit de laatste inkoop van VEP-rechten is vindt deze inkoop iets later plaats dan in voorgaande jaren. In april 2021 ontvangen de deelnemers die het betreft een brief met de inkoop. Vanaf dat moment zijn de aanspraken ook terug te vinden in Mijn PME.

De verwachting is dat het toekenningspercentage dit jaar lager zal zijn dan voorheen. Dit komt door twee factoren. Uit onderzoek kwam een extra groep deelnemers naar voren die recht heeft op VEP, en deze zijn inmiddels verwerkt in onze administratie. Daarnaast heeft de lage rente ook invloed op het toekenningspercentage.