Overslaan en naar inhoud gaan

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Je wilt weten wat er voor je pensioen is geregeld als je ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Het antwoord is: je blijft volledig pensioen bij ons opbouwen als je ziek bent. En raak je arbeidsongeschikt, dan blijf je ook pensioen opbouwen.

Ziek: je blijft pensioen opbouwen

Je bouwt in de eerste 2 jaar dat je ziek bent 100% pensioen op. Ook als je salaris eventueel lager wordt. Stopt je dienstverband in de eerste 2 jaar dat je ziek bent? Dan stopt ook je pensioenopbouw. Wel kun je dan onder voorwaarden je pensioen vrijwillig blijven opbouwen. Maar als je daarna arbeidsongeschikt wordt, krijg je vanaf dat moment premievrije opbouw van je pensioen.

Arbeidsongeschikt: je blijft pensioen opbouwen

Je wordt gekeurd door UWV als je na 2 jaar ziekte nog niet aan het werk bent. UWV bepaalt of je arbeidsongeschikt bent en voor welk percentage. Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering van UWV. Je pensioenopbouw loopt voor een deel door. Hiervoor hoeven jij en je werkgever niet te betalen, dit heet premievrijstelling. Misschien werk je nog gedeeltelijk door, naast de uitkering van UWV. Hieronder staat wat dit betekent voor je pensioen.

UWV gebruikt een maximumsalaris bij de berekening van de WIA-uitkering. Dit maximum is ongeveer € 60.000. Verdiende je meer op je 1e ziektedag én heeft je werkgever een WIA-excedentverzekering afgesloten bij PME? Dan krijg je mogelijk een WIA-excedentuitkering van PME: een arbeidsongeschiktheidspensioen, waarmee je de WIA-uitkering van de overheid kunt aanvullen. Je krijgt automatisch bericht van ons over de aanvulling.

Ben je bijna beter, maar heb je meer tijd nodig voor je re-integratie? Vraag dan vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aan bij je werkgever. In deze extra tijd werk je samen met je werkgever verder aan jouw re-integratie.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt?

Dan krijg je geen uitkering van UWV. Ook krijg je geen premievrijstelling voor de opbouw voor je pensioen. Als je blijft werken bij een werkgever in de metaal- en technologische industrie, bouw je pensioen op over de uren die je nog werkt. Verlaat je de metaal- en technologische industrie? Dan stopt je pensioenopbouw bij PME.

Ben je tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt?

Dan betaalt PME de pensioenpremie (voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen) voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent. Je pensioenopbouw loopt voor een deel door, zonder dat je daar premie voor moet betalen. De hoogte van je premievrije pensioenopbouw hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat je verdiende op je 1e ziektedag (zie de tabel hieronder). Werk je nog naast je WIA-uitkering? Dan bouw je over het salaris dat je verdient normaal pensioen op. Daarvoor betalen jij en je werkgever de normale pensioenpremie.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bent% Premievrije voortzetting
65% - 80%50,75%
55% - 65%42%
45% - 55%35%
35% - 45%28%

Ben je volledig arbeidsongeschikt?

Je bouwt 70% pensioen op over het deel dat je arbeidsongeschikt bent. PME betaalt de volledige premie voor de premievrije opbouw van je pensioen. Je pensioenopbouw loopt voor een deel door, zonder dat je daar premie voor moet betalen. De hoogte van je premievrije pensioenopbouw hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en het salaris dat je verdiende op je 1e ziektedag (zie de tabel hieronder). Werk je nog naast je WIA-uitkering? Dan wordt je premievrijstelling hierop aangepast.

Percentage dat je arbeidsongeschikt bent% Premievrije voortzetting
80% - 100%70%

Ben je arbeidsongeschikt geworden vóór 2014?

In 2014 hebben verschillende pensioenfondsen en verzekeraars een convenant gesloten over inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Hierdoor zijn de voorwaarden versoepeld om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting, waarbij je pensioenopbouw (deels) doorloopt maar jij en je werkgever geen premie betalen. Die premie neemt PME dan voor zijn rekening. Deze soepelere voorwaarden gelden vanaf 2014.

Als je vóór 2014 arbeidsongeschikt werd, blijft gelden dat je zonder onderbreking pensioen bij PME moet hebben opgebouwd tot je eerste WIA/WAO-dag óf tot en met het eerste WAO-jaar. Wel gaan we voor jou soepeler om met de aanvraagtermijn voor premievrije voortzetting.

Ben je arbeidsongeschikt geworden tijdens je deelname aan de PME-regeling, en je hebt geen premievrije voortzetting, neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen bekijken of je recht hebt op premievrije voortzetting.

Gevolgen voor aanvullende regelingen

Had je een aanvullende regeling, zoals Anw-hiaatpensioen of Pensioenopbouw boven de salarisgrens? En nam je deel aan de regeling op je eerste ziektedag en heb je tussentijds niet opgezegd? Dan wordt het premievrij voortgezet.

Nam je deel aan WIA-excedentpensioen? Je krijgt hierover automatisch bericht van ons. Als je deelnam aan Tijdelijke Risicodekking partner- en wezenpensioen, dan stopt dit.

Goed om te weten

  • Als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert, horen wij dat automatisch van UWV.
  • Voorwaarde voor alle genoemde situaties is dat je deelnemer bent aan de PME-pensioenregeling op je 1e ziektedag.
  • Word je meer 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je misschien recht op (gedeeltelijke) premievrije pensioenopbouw. Wij krijgen dit automatisch door vanuit het UWV. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.
  • Verandering van je arbeidsongeschiktheidspercentage heeft gevolgen voor je pensioenopbouw. Als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert, kan het zijn dat je meer of minder premievrije pensioenopbouw hebt. Zie de tabel hierboven. 
  • Kom je onverhoopt in de vervroegde IVA terecht? Wij horen dat automatisch van het UWV. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op.