Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeid

Het realiseren van een goed rendement en maatschappelijk verantwoord beleggen gaan prima samen. Wij richten ons hierbij voornamelijk op twee onderwerpen die voor PME belangrijk zijn: klimaatverandering en arbeid.

Wat bedoelen we met arbeid?

Veel mensen zijn voor hun welvaart afhankelijk van een baan. We zien dat grote maatschappelijke veranderingen bij veel mensen leiden tot onzekerheid over werk en inkomen. Zorgen technologische ontwikkelingen en robotisering voor meer of juist minder banen? Zijn arbeidsrechten in de toekomst voldoende beschermd? Bieden digitalisering, kunstmatige intelligentie en de inzet van algoritmes kansen of vormen ze een bedreiging? Maakt iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst en achtergrond, een gelijke kans op een goede baan?

We vinden dat arbeid moet lonen en moet bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen. We vinden dat welvaart van de één niet ten koste mag gaan van welvaart van de ander. En dat welvaart nu niet ten koste mag gaan van de welvaart van latere generaties.

Hoe gaan we hier in de praktijk mee om?

Wij willen met onze investeringen bijdragen aan gelijkheid en voorspoed voor zoveel mogelijk mensen. We vragen daarom aan bedrijven, vooral in lagelonenlanden, om hun werknemers een leefbaar loon te betalen. Een leefbaar loon is een loon waarmee iemand in zijn of haar basisbehoeften kan voorzien. Ook vragen we van bedrijven om werknemers de kans te geven zich bij- of om te scholen, zodat zij ook in de toekomst werk kunnen vinden.

We gebruiken onze invloed als aandeelhouder om bij bedrijven aan te dringen op diversiteit in het bestuur en in de overige lagen van het bedrijf. We vinden ook dat de beloning van het bestuur van bedrijven redelijk moet zijn. We vinden dat bedrijven in het beloningsbeleid van hun bestuur rekening moeten houden met maatschappelijke gevoelens en de groeiende ongelijkheid.