Overslaan en naar inhoud gaan

Hoe beleggen we?

Door een aantal heldere afspraken te maken, werkt iedereen die betrokken is bij onze beleggingen op een verantwoorde manier.

Wat is belangrijk bij onze beleggingen?

PME streeft naar een goed en betaalbaar pensioen voor elke deelnemer. De pensioenpremies die jij en je werkgever betalen alleen, zijn niet genoeg voor later. Daarom beleggen we.

We kiezen zorgvuldig de beleggingen die passen bij het rendement dat we voor ogen hebben en het risico dat we daarbij acceptabel vinden. Daarbij kijken we naar zowel de lange als korte termijn: we houden zowel rekening met de pensioenen die we nu uitkeren als ook pensioenen die pas over 30 jaar ingaan.

Daarnaast houden we ook rekening met de wensen en verwachtingen van jou als deelnemer bij PME en beleggen we bijvoorbeeld zo verantwoord mogelijk.

Afspraken met de vermogensbeheerder

Wat wij belangrijk vinden als het gaat over beleggen - zoals rendement, risico, kosten en verantwoord beleggen - staat in het beleggingskader (pdf) van PME. Dit beleggingskader is de basis voor alle beleggingen en het beleggingsbeleid.

Vermogensbeheerder MN adviseert ons over het beleggingsbeleid en over het uitbesteden van beleggingen aan andere vermogensbeheerders. Daarnaast verzorgt MN een deel van de beleggingen zelf voor ons, zoals het afdekken van de rente en het beheer van liquiditeiten (het pensioengeld dat direct beschikbaar moet zijn).

PME heeft een contract afgesloten met MN en met de externe vermogensbeheerders. PME heeft als opdrachtgever altijd de regie en stelt het eigen beleggingsbeleid vast. PME evalueert jaarlijks de uitbesteding van het vermogensbeheer aan de hand van de prestatieafspraken en rapporteert daarover in het jaarverslag.

Nieuw beleggingsbeleid 2020-2025

Eind 2019 stelden we het strategisch beleggingsbeleid voor 2020-2025 vast. Met het nieuwe beleid realiseren we naar verwachting een hoger rendement met een lager risico.

Voor elke beleggingscategorie stellen we een strategie vast waarin we beschrijven hoe we in deze categorie willen beleggen. Hierin nemen we naast de doelstelling, ook rendement, risico, kosten en verantwoord beleggen mee. Ook bepalen we welk type vermogensbeheerders (actief, passief) het beste aansluiten bij de strategie. De doelstelling en de richtlijnen per categorie leggen we vast in het mandaat, waaraan de externe vermogensbeheerders zich moeten houden.

De belangrijkste verandering is dat we stapsgewijs meer rente gaan afdekken tot maximaal 60%. Zo kunnen we dalingen van de rente beter opvangen. We evalueren dit ieder jaar en kijken dan opnieuw naar wat de meest passende stap is.

We breiden ook stapsgewijs onze beleggingen met een hoger rendement uit tot maximaal 60%. We kiezen voor betere spreiding door uitbreiding van de beleggingen in hoogrentend, onroerend goed, private equity en infrastructuur.