Overslaan en naar inhoud gaan

Aandacht voor mens en milieu

We streven naar een duurzaam pensioen voor iedereen. Bij onze beleggingen kiezen we ervoor het geld verantwoord te beleggen voor een zo goed mogelijk rendement tegen een acceptabel risico. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Want rendement en duurzaamheid gaan hand in hand.

Waarom?

Een goed pensioen is meer waard in een wereld die toekomstbestendig, rechtvaardig en leefbaar is. Daarom kijken we naar de wereld om ons heen en houden we rekening met mens en milieu. Daarin hebben de deelnemers van PME een belangrijke stem.

Hoe dat er in de praktijk uitziet

We beleggen in toekomstbestendige bedrijven die bijdragen aan een duurzame en stabiele economie en maatschappij. Bij elke investeringsbeslissing wegen we een aantal criteria mee. Als het kan dragen we met onze investeringen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Hierbij richten we ons vooral op klimaatverandering en arbeid. Ook kunnen we als grote aandeelhouder invloed uitoefenen op de bedrijven waarin we beleggen. Daar maken we gebruik van. We gaan in gesprek met het bestuur van bedrijven als dat nodig is en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.