Overslaan en naar inhoud gaan

Belangrijkste wijzigingen pensioenreglementen

Gepubliceerd op:

In onze pensioenregeling is veel meer geregeld dan alleen ouderdomspensioen. Je bouwt niet alleen aan een inkomen voor later, maar bijvoorbeeld ook aan pensioen voor je nabestaanden. En er zijn regelingen voor als je arbeidsongeschikt raakt of als je met verlof wilt. Misschien heb je het al gelezen in het PME magazine: per 1 januari 2022 verandert een aantal zaken.

Wat er wijzigt per 1 januari 2022

Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022.

  • De vaste eindleeftijd voor het wezenpensioen wordt 25 jaar.
  • Tijdens onbetaald verlof kan de pensioenopbouw alleen volledig of niet worden voortgezet.
  • De keuze voor een kwartaalbetaling naar een niet-SEPA-land vervalt.
  • Een WIA-excedentuitkering loopt door tot het einde van de maand waarin de wettelijke WIA-uitkering eindigt.
  • Voor deelnemers geboren vóór 1950 wordt de ingangsdatum van het nabestaandenpensioen gelijkgetrokken met de ingangsdatum voor overige deelnemers.
  • De aanvullende regeling tijdelijke risicodekking partner- en wezenpensioen over het variabel salaris, vervalt.

Meer weten?

Een overzicht van wat er voor je pensioen is geregeld, vind je in de pensioenregeling. Ben je benieuwd naar wat er verder nog te kiezen valt? Bekijk dan welke keuzemogelijkheden je hebt als je met pensioen gaat. Een totaaloverzicht van je pensioen vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.