Overslaan en naar inhoud gaan

Hoeveel beleggingsrisico mogen we nemen? Dit vinden jullie!

Beleggen
Gepubliceerd op:

We beleggen met het geld dat jij en je werkgever inleggen voor je pensioen. Dat doen we omdat het meer oplevert dan sparen. Met beleggen loop je natuurlijk risico. Het kan gunstig uitpakken, maar ook ongunstig. Wat zijn jullie verwachtingen van een goed pensioen en wat is dan een aanvaardbaar beleggingsrisico voor ons om te nemen als we een nieuwe pensioenregeling gaan vormgeven in het nieuwe pensioenstelsel?

Eind vorig jaar vroegen we jullie mee te doen aan een onderzoek in het kader van de voorbereidingen voor het invoeren van het nieuwe pensioenstelsel. Past onze manier van beleggen bij jullie verwachtingen en wensen? Hoeveel risico mogen we nemen? Dat vinden we belangrijk om te weten.

Dit vinden jullie

Veel mensen hebben de tijd genomen om onze vragen in te vullen. Daar zijn we heel blij mee! De belangrijkste uitkomsten staan hieronder op een rij:

  • Van de bijna 160.000 deelnemers van PME, deden ruim 17.000 mensen mee aan het onderzoek. Een respons van maar liefst 10,7%. Dat is veel hoger dan we vaak zien en geeft jullie hoge betrokkenheid en interesse aan. 
  • De bereidheid om risico te nemen met het beleggen met pensioengeld, is gemiddeld. Op een schaal van 10 (0 = geen risico, 10 = veel risico) kwam er een gemiddelde score van 4,8 uit.
  • Jongeren zijn meer bereid om een hoger risico te nemen dan ouderen. Mannen willen meer risico nemen dan vrouwen. En mensen met een hoger inkomen zijn bereid meer risico te nemen ten opzichte van mensen met een minder hoog inkomen.
  • Een relatief kleine groep mensen (5%) vindt dat we helemaal geen risico mogen nemen met pensioengeld. Van de pensioengerechtigden heeft 7% deze mening, bij werknemers is dat 3% en bij oud-werknemers 6%.
  • Er kwam geen duidelijke voorkeur uit het onderzoek naar voren voor een vaste of een variabele pensioenuitkering. Iets meer mensen heeft liever een zo stabiel mogelijk pensioen in plaats van een variabel pensioen. Jongeren kiezen wat vaker voor variabel, ouderen wat meer voor vast.
  • Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek wil graag zelf het beleggingsrisico bepalen. De andere helft laat dit liever aan het pensioenfonds over.
  • Ongeveer één op de vijf mensen zegt dat ze een fors lager pensioen niet kunnen opvangen. Pensioengerechtigden geven dit vaker aan dan jongere mensen.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van dit onderzoek helpen ons bij het vormgeven van een nieuwe pensioenregeling en het uitwerken van ons beleggingsbeleid in de toekomst. En bij de gesprekken die wij voeren met werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) over de nieuwe pensioenregeling van PME pensioenfonds.

Een nieuw pensioenstelsel in Nederland

In de periode 2025-2027 krijgen we in Nederland een nieuw pensioenstelsel. Het kabinet werkt de komende jaren samen met pensioenexperts, werkgevers en werknemers aan dit nieuwe pensioenstelsel. De pensioenregeling van PME pensioenfonds gaat door het nieuwe pensioenstelsel ook veranderen.

Tot 2025 verandert er nog niets. Maar we gaan wel vast nadenken en praten over onze nieuwe pensioenregeling. Daar gebruiken we o.a. dit onderzoek voor. Ons uitgangspunt bij de nieuwe pensioenregeling blijft: PME zorgt voor een goed, betaalbaar, duurzaam en persoonlijk pensioen. We willen graag de goede dingen van het huidige stelsel behouden en daar waar gewenst verbeteringen doorvoeren. We houden jullie op de hoogte!