Overslaan en naar inhoud gaan

Financiële positie verder versterkt

Financieel
Gepubliceerd op:

De financiële positie van PME is in het derde kwartaal van 2023 verder versterkt. De actuele dekkingsgraad stijgt van 113,5% eind juni naar 118,1% eind september. De stijgende rente compenseerde het afgelopen kwartaal ruimschoots een negatief beleggingsrendement.

Kerncijfers derde kwartaal 2023

  • Actuele dekkingsgraad per 30 september 2023: 118,1%
  • Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2023: 113,2%
  • Beleggingsrendement derde kwartaal 2023: -/- 4,85%
  • Vermogen in derde kwartaal 2023 gedaald tot ca. € 49,5 miljard
  • Pensioenverplichtingen in derde kwartaal 2023 afgenomen tot ca. € 42 miljard

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “Een onrustige wereld vol conflicten brengt een onrustige economie met zich mee. We zien dat terug in onze beleggingsrendementen, die in de eerste twee kwartalen van dit jaar licht positief waren, maar het afgelopen kwartaal negatief. Vooral de sterk opgelopen rente zorgde voor fors negatieve rendementen op onze vastrentende waarden. Tegelijkertijd zorgt die oplopende rente ervoor dat we minder geld opzij hoeven te zetten voor de huidige en toekomstige pensioenen. Daardoor verbeterde per saldo onze financiële gezondheid opnieuw. Dat is in deze onzekere tijden een lichtpuntje voor onze deelnemers en gepensioneerden. Een gezonde financiële positie helpt ons ook bij een soepele overgang naar de nieuwe pensioenregeling.”

Verplichtingen dalen harder dan vermogen

Het belegd vermogen van PME daalde in het derde kwartaal van 2023 naar € 49,5 miljard. De daling wordt veroorzaakt door negatieve rendementen op zowel de matching- als de returnportefeuille. Alleen private equity en de alternatieve beleggingen lieten het afgelopen kwartaal positieve rendementen zien. De stijgende rente (van 2,55% naar 3,09%) zorgden in het derde kwartaal voor een substantiële afname van de pensioenverplichtingen. Per saldo verbeterde daardoor de financiële positie en komt PME op een actuele dekkingsgraad van 118,1% per eind september 2023.

Kerncijfers derde kwartaal 2023