Overslaan en naar inhoud gaan

Pensioenverhoging en dalende rente zorgen voor lagere dekkingsgraad

Financieel
Gepubliceerd op:

Over heel 2023 heeft PME een positief rendement geboekt van 8,65 procent. Dit resulteerde in een groei van het vermogen met € 4,89 miljard naar ruim € 54 miljard. De dekkingsgraad van PME is in het vierde kwartaal van 2023 afgenomen tot 109,4%. Dit is het gevolg van een dalende rente en het in november genomen besluit om de pensioenen van onze deelnemers en gepensioneerden in januari 2024 te verhogen.  

Kerncijfers vierde kwartaal 2023

  • Actuele dekkingsgraad per 31 december 2023: 109,4%
  • Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2023: 113,3%
  • Beleggingsrendement vierde kwartaal 2023: +10,11%
  • Beleggingsrendement 2023 cumulatief: +8,65%
  • Vermogen in vierde kwartaal gestegen tot ca. € 54,6 miljard
  • Pensioenverplichtingen in vierde kwartaal gestegen tot ca. € 49,9 miljard

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “In 2023 hebben we voor de derde keer in anderhalf jaar de pensioenen kunnen verhogen. Deze keer met 3,26%. Dat stemt positief. Tegelijkertijd is het een bijzonder jaar geweest. Waarin de rente de eerste drie kwartalen steeg, maar in het laatste kwartaal een daling liet zien. In combinatie met de pensioenverhoging zorgde dit voor een lagere dekkingsgraad. Daar tegenover staat dat het vermogen van PME is toegenomen met bijna vijf miljard. De positieve rendementen zijn weer terug van weggeweest.

Het is ook het jaar waarin de Wet toekomst pensioenen (Wtp) na 14 jaar van overleg is aangenomen. Er wordt al sinds het pensioenakkoord in 2019 hard gewerkt aan de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Uiteraard volgen we de actuele discussies rondom de wet en tegelijkertijd bereiden we ons voor op het nieuwe stelsel zoals de huidige wetgeving van ons verwacht.”

Vermogen en pensioenverplichting laten opwaartse beweging zien

Het totaalvermogen van PME nam in het vierde kwartaal toe van € 49,53 miljard eind derde kwartaal naar € 54,64 miljard eind 2023. De stijging van het vermogen werd grotendeels veroorzaakt door een goed presterende aandelenbeurs en hoogrentende waarden, die voor respectievelijk 8,69% en 4,99% rendement zorgden. Ook op de matchingportefeuille werd een goed rendement behaald door de dalende rente.  
   
De verplichtingen van PME zijn ten opzichte van het derde kwartaal gestegen van € 41,95 miljard naar  
€ 49,97 miljard. De dekkingsgraad eind 2023 staat op 109,4%.

Kerncijfers vierde kwartaal 2023