Overslaan en naar inhoud gaan

PME Jaarverslag 2019


Het jaar 2019 werd grotendeels beheerst door de dreigende verlaging van de pensioenen, die als gevolg van een speciale maatregel van het kabinet niet doorging. De actuele dekkingsgraad eindigde iets hoger dan vorig jaar, maar de financiële positie van het fonds geeft nog steeds reden tot zorgen. PME zette vervolgstappen in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen waarbij onder andere de ambitie ten aanzien van de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille werd aangescherpt. Ook in 2019 was er veel aandacht voor verbetering van de klantbediening.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur: “In 2019 zijn we intensief bezig geweest met de voorbereidingen van een mogelijke verlaging. Zowel organisatorisch met onze uitvoerder MN, als in de communicatie naar onze deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Door een maatregel van kabinet eind vorig jaar, hebben we nu een extra jaar gekregen voor het herstel van onze financiële positie. Nu bijna halverwege het 2e kwartaal, is deze echter als gevolg van de crisissituatie verder achteruit gegaan. We kunnen nog niet zeggen wat dit betekent, maar houden de situatie vanzelfsprekend scherp in de gaten.

Afgelopen jaar was een mooi jaar op het gebied van de beleggingen. We behaalden een goed rendement én werkten onverminderd door aan onze maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille waarbij we onder andere onze ambitie voor het verminderen van CO2-uitstoot verhoogden naar 50%.”

Kernpunten 2019

  • De actuele dekkingsgraad schommelde in 2019 tussen de 91,5% en 100,6% en eindigde op 98,9%
  • De beleidsdekkingsgraad daalde onder de 100% en kwam uit op 96,9%.
  • Het rendement op de beleggingen was met 18,3% bovengemiddeld hoog.
  • De doelstelling van vermindering van CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille werd ruimschoots gehaald; ambitie verhoogd naar 50%.
  • Verbeteringen op het gebied van klantcommunicatie door klantbediening op maat.

Doelstelling vermindering CO2-uitstoot naar 50%

Sinds 2015 daalde de CO2-uitstoot van de bedrijven in de aandelenportefeuille van PME met een derde. Daarmee werd de in 2015 gestelde doelstelling van een reductie van 25% ruimschoots bereikt. Dit is onder meer het resultaat van een aantal strategiewijzigingen de afgelopen jaren. PME sloot producenten van steenkolen en een aantal van de tien grootste CO2-uitstoters uit, na onvoldoende vooruitgang in de gevoerde dialoog. En PME implementeerde een best-in-class-strategie op het gebied van klimaatrisico’s, waardoor bijvoorbeeld de exposure naar olie bedrijven werd verminderd. Eind 2019 scherpte PME de ambities ten aanzien van CO2-uitstoot van de bedrijven in de aandelenportefeuille aan. In 2025 is de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille met 50% gereduceerd ten opzichte van de eerste meting in 2015.

Goed beleggingsrendement

De rendementen op de beleggingsportefeuille waren met 18,3% het hoogst sinds 2005. Het gemiddelde rendement van de afgelopen vijf jaar is 6,5%. Het gemiddelde rendement van de afgelopen tien jaar is 8,6%.

Maatwerk in klantbediening

Duidelijke en aansprekende communicatie met deelnemers en werkgevers is van groot belang. PME biedt daarom veel mogelijkheden voor persoonlijk contact. Vorig jaar waren er in totaal ruim 82.000 persoonlijke contactmomenten met deelnemers via mail, telefoon of een persoonlijk adviesgesprek met een consulent. Ongeveer 4.000 gepensioneerden bezochten één van de bijeenkomsten die op verschillende locaties georganiseerd werden. De vernieuwde website zorgt voor toegankelijke informatie met nadruk op het handelingsperspectief van de deelnemer. Direct na de zomer introduceerde PME de ‘Toekomstverkenner’, een hulpmiddel voor deelnemers om inzicht te krijgen in de eigen pensioensituatie en wat het effect is van eerder of juist later stoppen met werken.

Vooruitblik

Het pensioenakkoord dat vorig jaar gesloten is betekende een belangrijke stap vooruit. Hierin werden voornamelijk afspraken gemaakt rond de AOW. PME ziet uit naar de verdere uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord door sociale partners en het kabinet. Gezien de financiële positie van PME is de kans op verlagen van de pensioenen nog steeds aanwezig. Het is nu nog te vroeg om hier al op vooruit te lopen. Het meetmoment hiervoor is 31 december 2020.

Op de website

Het Jaarverslag 2019 is te vinden op onze website www.pmepensioen.nl. Er is ook een publieksvriendelijke versie beschikbaar.