Overslaan en naar inhoud gaan

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

Het verantwoordingsorgaan is een belangrijk orgaan bij PME. De leden vertegenwoordigen de deelnemers en de pensioengerechtigden. Zij adviseren het bestuur vooraf over bepaalde beleidskeuzes. Bijvoorbeeld over grote collectieve waardeoverdrachten, het communicatiebeleid en het vergoedingenreglement. En ze geven jaarlijks achteraf een oordeel over het gevoerde beleid. Het bestuur en het intern toezicht leggen daarom verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Ons verantwoordingsorgaan bestaat uit vijftien leden. Acht namens de deelnemers en zeven namens de pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan heeft een onafhankelijk voorzitter.

Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan

Onafhankelijk voorzitter

Aart van den Brink

 

 

Namens pensioengerechtigden

Jos Broeren
(FNV Metaal)

Carl Holzmann
(VGPME)

Hans Ooms
(VGPME)

Henk Silvius
(FNV)

Ko van den Berg
(VHP2)

Jan van der Kooi
(CNV Vakmensen)

Peter van der Zalm
(FNV metaal)

Theo van Eis 
(De Unie)

Namens werkenden

Eric Cols
(FNV Metaal)

Imy Kramer
(CNV vakmensen)

Harco Meijer 
(VHP 2)

Dick Tijssen
(FNV Metaal)

Jos van Zuydam
(De Unie)

Jaap Verdonk
(CNV Vakmensen)

Douwe Wielsma
(VGPME stagiair)

Verantwoording afleggen

Het uitvoerend bestuur legt, onder andere met een verantwoordingsrapportage, verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Verder geeft het bestuur bij iedere vergadering met het verantwoordingsorgaan een toelichting op actuele onderwerpen. Tijdens deze vergaderingen komen alle onderwerpen aan de orde waarover het verantwoordingsorgaan advies uitbrengt. De jaarlijkse rapportage intern toezicht en de bevindingen worden door het niet-uitvoerend bestuur gedeeld en besproken met het verantwoordingsorgaan. Minimaal één keer per kwartaal is er overleg tussen het niet-uitvoerend bestuur en het verantwoordingsorgaan. Jaarlijks oordeelt het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid van het bestuur en spreekt het zich uit over de bevindingen van het intern toezicht. Dat oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Vergoedingen

Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Die is vastgelegd in ons vergoedingenreglement. De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding per jaar en een reiskostenvergoeding.