Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Beleggen in de energietransitie

Op 3 september heeft PME aangekondigd dat verder wordt ingezet op de energietransitie. PME heeft in de afgelopen maanden alle beleggingen in de fossiele olie- en gaswinning en -distributie verkocht. Deze stap beïnvloedt het verwachte totale rendement van de beleggingen niet.

Wij lichten ons besluit graag toe in tekst, beeld en geluid.

Voor journalisten en professionals

Bekijk alle communicatiematerialen over de energietransitie.

Naar overzicht

Het beleid rondom energietransitie

Bestuurders Eric Uijen en Marcel Andringa vertellen in een video waarom PME kiest voor het beleid om te investeren in de energietransitie. Je leest er meer over in ‘Het beleid rondom energietransitie nader toegelicht’.

Podcast ‘PME voor een duurzaam pensioen’

In de podcast ‘PME voor een duurzaam pensioen’ gaat PME voorzitter Eric Uijen in gesprek met ondernemer Sander Geelen (directeur van Geelen counterflow) over waarom dit besluit belangrijk is. Geelen counterflow is een ondernemer in de metaal- en technologische industrie die schone energie in zijn bedrijf gebruikt. Journalist Wout van Erven interviewt hem samen met bestuurder Eric Uijen tijdens een rondgang door de fabriek van Geelen counterflow.

De podcast kan je hieronder beluisteren. Of beluister de podcast via Spotify.
Podcast BNR De top van Nederland

16 september 2021 - Pensioenfonds PME is gestopt met beleggen in olie en gas. Deed het fonds dit onder druk van de publieke opinie? In ‘De top van Nederland’ een uitgebreid gesprek met Eric Uijen, bestuursvoorzitter van pensioenfonds PME.

Luister de podcast

Het beleid rondom energietransitie nader toegelicht

PME belegt voor een goed pensioen van zijn deelnemers. Van de dag van indiensttreding tot aan overlijden. Dat is een lange tijd. Beleggingen hebben impact. Beleggen in roken brengt mensenlevens in gevaar. Beleggen in zorg maakt mensen beter. Wij willen met onze beleggingen een positieve impact bereiken. De opwarming van de aarde gaat dermate snel dat de gezondheid en het welbevinden van mensen in gevaar komt. Dit willen we niet laten gebeuren en met onze beleggingen kunnen we daar ook daadwerkelijk wat aan doen. Dat heet impact hebben.

De opwarming van de aarde is te stoppen

Wij hoeven niet bij de pakken neer te zitten. De snelheid waarmee de aarde opwarmt kunnen we drastisch terugbrengen. Maar dan moet er veel veranderen. De energietransitie van fossiele naar schone energie is van essentieel belang. Dus van olie en gas naar zon, wind en water. Door verstandig te investeren zijn grote stappen te zetten.

Wij beleggen voortaan in zon en wind en niet meer in olie en gas

In de vakantiemaanden heeft PME alle beleggingen in fossiele olie en gasbedrijven verkocht. Beleggingen in de energietransitie komen daarvoor in de plaats. Daar nemen we enkele jaren de tijd voor. Wij willen weloverwogen in goede bedrijven beleggen. Niet alleen in zonnepanelen en windmolens, maar ook in slimme netwerken, waterstof oplossingen, schone mobiliteit en energieopslag.

Wat betekent dit voor je pensioen?

Met je pensioen help je de energietransitie en daarmee help je het klimaat. Samen leveren we een bijdrage aan een schonere wereld waarin wij goed kunnen leven. Wij hebben geen kristallen bol hoe de beurzen het zullen doen. We verwachten wel dat onze stap geen gevolgen heeft voor je pensioen. We beleggen immers In de energie van de toekomst, met heel veel mogelijkheden. Omdat klimaatschade steeds meer doorberekend zal worden, zijn er risico's aan het beleggen in fossiele energie verbonden. Het risico/rendement verbetert door in de energietransitie te beleggen.

Het gesprek met grote energie verbruikende bedrijven

In de afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd met olie en gasbedrijven om hen ertoe te bewegen over te stappen naar nieuwe energie. Die gesprekken hebben er niet toe geleid dat er minder fossiele energie is geproduceerd. Voortaan richten wij ons op grote energie verbruikende bedrijven. Zij kunnen relatief eenvoudig op schone energie overstappen. Daar gaan wij de komende tijd ons best voor doen.