Overslaan en naar inhoud gaan

Uren aanleveren: zo werkt het

Voor de pensioenopbouw van uw werknemers levert u het aantal uren aan. Dat doet u via de uniforme pensioenaangifte (upa). Maar om welke uren gaat het nu precies? En wat hebben normuren hiermee te maken? U ziet het hieronder.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren levert u de contractuele uren aan. Dit zijn per periode gelijkblijvende uren.

Voorbeeld
Heeft een werknemer een contract voor veertig uur per week (waarvan twee ADV-uren)? Dan levert u elke maand 173,33 uur aan als het aantal maandelijks pensioengevende uren. Rekensom: 40 uur maal 52 weken gedeeld door 12 maanden is 173,33 uur.

Oproepkrachten

Voor oproepkrachten levert u de feitelijk gewerkte uren aan. Is er niet gewerkt? Vul dan het aantal van nul uren in.

Normuren

Let ook goed op het aantal normuren dat u doorgeeft. Dit is het aantal uren per week dat in uw bedrijf gezien wordt als een voltijdbaan. In de cao Metalektro is dit veertig uur, inclusief twee adv-uren (roostervrije uren). We gebruiken de normuren om het juiste deeltijdpercentage te berekenen voor uw werknemer.

Voorbeeld
Heeft uw werknemer een contract voor 32 uur per week en volgt u de cao Metalektro? Dan levert u elke maand 138,67 uur aan als het aantal maandelijks pensioengevende uren. Rekensom: 32 uur maal 52 weken gedeeld door 12 maanden is 138,67 uur. Bij het onderdeel normuren vult u 40 uur per week in. Op deze manier berekenen we een deeltijdfactor van 0,8 (138,67 gedeeld door 173,33).

Een lager aantal normuren is mogelijk voor werkgevers die niet onder de cao vallen. En voor werkgevers die positief afwijken van de cao. Het is ook mogelijk dat er tussen afdelingen verschil is in wat als voltijd wordt gezien. Zet dan bij het onderdeel normuren het aantal voltijduren van de afdeling waar de werknemer werkzaam is. Worden in uw bedrijf de ADV-uren gebruikt om de werkweek te verkorten naar 38 uur (op fulltimebasis)? Dan moet u nog steeds veertig normuren doorgeven.

Verkoop van uren

Extra salaris dat wordt verkregen door de verkoop van toegekende ADV-uren is niet pensioengevend in de basisregeling. Dit geldt ook voor extra salaris uit de verkoop van reguliere vakantiedagen. Deze kunnen wel pensioengevend worden gemaakt. Dat doet u met pensioen over variabel salaris.

Generatiepact

Gaat uw werknemer deelnemen aan het Generatiepact? Blijf dan het oorspronkelijk aantal contracturen doorgeven zoals die golden vóór deelname aan het Generatiepact. Lees meer over het Generatiepact.