Overslaan en naar inhoud gaan

Verplichtstelling

Voor alle bedrijven in de metaal- en technologische industrie gelden (verplichte) cao-afspraken, waaronder de pensioenregeling. Valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van de metaal- en technologische industrie? Dan moet u zich verplicht aanmelden bij de pensioenregeling van PME. 

Verplicht aansluiten: hangt af van bedrijfsactiviteiten

Of uw bedrijf verplicht moet aansluiten hangt af van de bedrijfsactiviteiten. In de verplichtstelling (pdf) staan alle bedrijfsactiviteiten die onder de verplichtstelling vallen. Ook kunt u op de website 'Bij welk pensioenfonds hoor ik' op een eenvoudige manier checken bij welk pensioenfonds u mogelijk verplicht moet aansluiten.

Aansluiten voor Directeur bestuurders in loondienst

Bent u Directeur-bestuurder in loondienst en staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan neemt u niet verplicht deel aan de regeling van PME. Wilt u wel deelnemen? Dan kunt u dit regelen op vrijwillige basis. Neem voor meer informatie contact op met één van de werkgeversconsulenten.

Bent u directeur-grootaandeelhouder en heeft u 10% of meer van de aandelen? Dan mag u niet deelnemen aan de regeling van PME.

Aansluiten op vrijwillige basis

Valt u niet onder de CAO Metalektro? Dan kan uw bedrijf op zich ook op vrijwillige basis worden aangesloten bij PME. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw bedrijf een relatie hebben met de sector en mag het niet onder een andere verplichte pensioenregeling vallen. 

Wilt u meer informatie over vrijwillig aansluiten bij PME Pensioen? Neem dan contact op met de specialisten van de Raad van Overleg Metalektro (ROM) 

 • Postcode 1000 t/m 2400 en 6700 t/m 9900
  Alexander Holdinga 
  telefoon 070 – 31 71 956 
  e-mail: a.holdinga@romcao.nl
   
 • Postcode 2500 t/m 6600
  Michel Fröling 
  telefoon 070 – 31 71 946 
  e-mail: m.froling@romcao.nl
   
 • Jacques Holierhoek (programmamanager)
  telefoon 070 – 31 71 918
  e-mail: j.holierhoek@romcao.nl