Overslaan en naar inhoud gaan

Werknemer is arbeidsongeschikt

Als je werknemer arbeidsongeschikt wordt blijft je werknemer pensioen opbouwen. Je mag je werknemer bij ons afmelden met de uniforme pensioenaangifte. 

Je werknemer blijft pensioen opbouwen

Je werknemer blijft pensioen opbouwen als hij voor minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt:

  • over het deel dat je werknemer (mogelijk) nog werkt. Samen betalen jullie de premie. 
  • over het deel dat je werknemer arbeidsongeschikt is. Wij betalen de premie. Hoeveel wij betalen hangt af van de situatie van de werknemer. 

Na 2 jaar arbeidsongeschikt: meld werknemer af

Is je werknemer na de 2 jaar ziekte (volledig) arbeidsongeschikt verklaard en stopt de arbeidsovereenkomst? Meld je werknemer dan bij ons af met de uniforme pensioenaangifte.

Binnen 2 jaar volledig arbeidsongeschikt: geef het aan ons door

Soms is binnen 2 jaar al duidelijk dat je werknemer volledig arbeidsongeschikt is, bijvoorbeeld door een ongeval of ernstige ziekte. Je werknemer kan dan een IVA-uitkering aanvragen. Geef in dat geval 0 gewerkte uren en 0% parttimepercentage aan ons door met de uniforme pensioenaangifte.

  • Je werknemer blijft in dienst en blijft pensioen opbouwen.
    - Je betaalt 30% van de premie die je betaalde voordat je werknemer ziek werd. Wij betalen 70% van de premie.
  • Vanaf 2 jaar na de 1ste ziektedag mag je je werknemer afmelden met de uniforme pensioenaangifte.