Overslaan en naar inhoud gaan

Werknemer is arbeidsongeschikt

Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt blijft uw werknemer pensioen opbouwen. U mag uw werknemer bij ons afmelden met de uniforme pensioenaangifte. 

Uw werknemer blijft pensioen opbouwen

Uw werknemer blijft pensioen opbouwen als hij voor minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt:

  • over het deel dat uw werknemer (mogelijk) nog werkt. Samen betalen jullie de premie. 
  • over het deel dat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Wij betalen de premie. Hoeveel wij betalen hangt af van de situatie van de werknemer. 

Na 2 jaar arbeidsongeschikt: meld werknemer af

Is uw werknemer na de 2 jaar ziekte (volledig) arbeidsongeschikt verklaard en stopt de arbeidsovereenkomst? Meld uw werknemer dan bij ons af met de uniforme pensioenaangifte.

Binnen 2 jaar volledig arbeidsongeschikt: geef het aan ons door

Soms is binnen 2 jaar al duidelijk dat uw werknemer volledig arbeidsongeschikt is, bijvoorbeeld door een ongeval of ernstige ziekte. Uw werknemer kan dan een IVA-uitkering aanvragen. Geef in dat geval 0 gewerkte uren en 0% parttimepercentage aan ons door met de uniforme pensioenaangifte.

  • Uw werknemer blijft in dienst en blijft pensioen opbouwen.
    - U betaalt 30% van de premie die u betaalde voordat uw werknemer ziek werd. Wij betalen 70% van de premie.
  • Vanaf 2 jaar na de 1ste ziektedag mag u uw werknemer afmelden met de uniforme pensioenaangifte.