Overslaan en naar inhoud gaan

Werkgevers en vakbonden bepalen nieuwe pensioenregeling

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daarom beslissen vakbonden en werkgevers over de inhoud van jouw nieuwe pensioenregeling. Omdat de wet wijzigt, is het behouden van de huidige pensioenregeling geen optie.

Het pensioenakkoord uit 2020 vormt de basis voor de nieuwe pensioenwet. Dat pensioenakkoord is op hoofdlijnen. Het akkoord is nu uitgewerkt in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Dit wetsvoorstel moeten de Tweede en Eerste Kamer nog goedkeuren. Naar verwachting gebeurt dat in 2022. De nieuwe wet gaat dan in op 1 januari 2023.

Overleggen welke pensioenregels het beste bij PME passen

Ondertussen zijn wij als pensioenfonds met de werkgevers en vakbonden in gesprek. We informeren elkaar over wat het wetsvoorstel precies inhoudt. Daarna gaan werkgevers en vakbonden met elkaar in overleg. Zij kijken welke pensioenregels het beste bij PME passen. Werkgevers en vakbonden moeten de afspraken die zij maken in een nieuwe pensioenregeling vastleggen. Dan is duidelijk wat de afspraken voor jouw pensioen gaan betekenen.

Wat doet Pensioenfonds PME?

Op het moment dat de inhoud van de pensioenregeling vastligt, kijken wij als pensioenfonds wat we allemaal moeten veranderen in onze pensioenadministratie. Daarvoor passen wij onze pensioensystemen aan. Daarna kunnen we je ook definitief vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor jou persoonlijk betekent. Je huidige pensioen bij PME verhuist mee naar je nieuwe pensioenregeling. Behalve als dat heel ongunstig is

Onze ambitie is dat je nieuwe pensioenregeling begin 2025 of uiterlijk begin 2026 in werking treedt.

We houden je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. In het najaar van 2022 organiseren we een webinar over de nieuwe pensioenregels. We laten je op tijd weten wanneer. En volg vooral ook de updates op onze website. Dan ben je altijd van het laatste nieuws op de hoogte.