Overslaan en naar inhoud gaan

Werkgevers en vakbonden bepalen nieuwe pensioenregeling

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daarom beslissen vakbonden en werkgevers over de inhoud van jouw nieuwe pensioenregeling. Omdat de wet wijzigt, is het behouden van de huidige pensioenregeling geen optie.

Het pensioenakkoord uit 2020 vormt de basis voor de nieuwe pensioenwet. Dit wetsvoorstel moeten de Tweede en Eerste Kamer nog goedkeuren. Op dit moment wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Wet toekomst pensioenen neemt echter meer tijd dan vooraf werd gedacht. Hierdoor komt het wetsvoorstel later in stemming. Wanneer precies is nog niet bekend. Voorlopig is het ​nog steeds de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 juli 2023 ingaat.

Overleggen welke pensioenregels het beste bij PME passen

Ondertussen zijn wij als pensioenfonds met de werkgevers en vakbonden in gesprek. We informeren elkaar over wat het wetsvoorstel precies inhoudt. Daarna gaan werkgevers en vakbonden met elkaar in overleg. Zij kijken welke pensioenregels het beste bij PME passen. Werkgevers en vakbonden moeten de afspraken die zij maken in een nieuwe pensioenregeling vastleggen. Dan is duidelijk wat de afspraken voor jouw pensioen gaan betekenen.

Wat doet Pensioenfonds PME?

Op het moment dat de inhoud van de pensioenregeling vastligt, kijken wij als pensioenfonds wat we allemaal moeten veranderen in onze pensioenadministratie. Daarvoor passen wij onze pensioensystemen aan. Daarna kunnen we je ook definitief vertellen wat de nieuwe pensioenregeling voor jou persoonlijk betekent. Je huidige pensioen bij PME verhuist mee naar je nieuwe pensioenregeling. Behalve als dat heel ongunstig is

Onze ambitie is dat je nieuwe pensioenregeling begin 2025 of uiterlijk begin 2026 in werking treedt.

We houden je regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen. Op 15 september vond een webinar plaats. Begin volgend jaar willen we weer een webinar organiseren. Geef je e-mailadres aan ons door als je dat nog niet hebt gedaan. We laten je dan op tijd weten wanneer. Volg ook de updates op onze website. Dan ben je altijd op de hoogte.