Overslaan en naar inhoud gaan

Het bestuur

Het algemeen bestuur stelt het strategisch beleid vast. Ook is het verantwoordelijk voor alle besluiten waarvoor een belangenafwegingmoet plaatsvinden. Bijvoorbeeld een besluit over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Het algemeen bestuur stelt ook het jaarverslag vast.

Ons algemeen bestuur bestaat uit:

  • Een onafhankelijk voorzitter
  • Vier niet-uitvoerend bestuurders die zijn voordragen vanuit de werkgeversvereniging FME
  • Twee niet-uitvoerend bestuurders die zijn voorgedragen vanuit de werknemersorganisaties FNV Metaal en CNV Vakmensen
  • Twee gekozen niet-uitvoerend bestuurders namens de pensioengerechtigden
  • Drie uitvoerend bestuurders

De onafhankelijk voorzitter is samen met acht andere niet-uitvoerend bestuurders verantwoordelijk voor het intern toezicht.

De drie uitvoerend bestuurders zijn niet voorgedragen door sociale partners. Zij zijn belast met het dagelijks besturen van PME en het opstellen en uitvoeren van het beleid binnen de vastgestelde kaders. Verder voert het uitvoerend bestuur de regie over alle uitbestedingspartners. Het uitvoerend bestuur neemt ook beslissingen over specifieke individuele zaken op basis van de klachten- en geschillenregeling. De uitvoerend bestuurders geven leiding aan het bestuursbureau. Op zijn beurt ondersteunt het bestuursbureau het bestuur vanuit verschillende specialismen.

Dit zijn de leden van het bestuur

Onafhankelijk voorzitter

Nicole Beuken
Onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur en van het niet-uitvoerend bestuur

 

 

Uitvoerende bestuursleden

Eric Uijen
Voorzitter uitvoerend bestuur

Marcel Andringa
Uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer

Alae Laghrich
Uitvoerend bestuurder risicomanagement, governance, compliance en financiën

Niet-uitvoerende bestuursleden

Theo Bruinsma
pensioengerechtigden (VGPME)

Susan Eijgermans
werknemers (FNV)

Rik Grutters
pensioengerechtigden (FNV en CNV Vakmensen)

Fridoline van Binsbergen
(werkgeversvereniging FME)

Marlies van Boom
(werkgeversvereniging FME)

Monique van der Poel
(werkgeversvereniging FME)

Igor Vermeulen
(werkgeversvereniging FME)

Peggy Wilson
werknemers (CNV Vakmensen)

Vergoedingen

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit is vastgelegd in ons vergoedingenreglement, waarover ook het verantwoordingsorgaan heeft geadviseerd. De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding per jaar en een reiskostenvergoeding.

Leden van het uitvoerend bestuur zijn in dienst van het pensioenfonds. Ze hebben dus een arbeidsovereenkomst en ontvangen een salaris. Het vergoedingenreglement en de arbeidsovereenkomsten bij PME kennen geen variabele beloningen en bonussen.

In onze jaarverslagen geven we gedetailleerde informatie over de hoogte van de vergoedingen en salarissen.