Overslaan en naar inhoud gaan

Hoofdlijnen vastgesteld voor nieuwe pensioenregeling

Nederland heeft nieuwe regels voor pensioen. PME stapt naar verwachting op 1 januari 2026 over op deze nieuwe regels. Werkgevers- en werknemersorganisaties in onze sector (ook wel: sociale partners) bepalen hoe dat gebeurt. Over de belangrijkste onderwerpen hebben ze afspraken gemaakt.

De sociale partners hebben op hoofdlijnen afgesproken hoe het pensioen bij PME er straks uit komt te zien. Dit zijn dezelfde organisaties die ook afspraken maken over de andere arbeidsvoorwaarden in onze sector. Bijvoorbeeld over lonen, overwerk en vrije dagen.

Wat is er afgesproken?

Wie zijn de sociale partners?

De werkgevers- en werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de Raad van Overleg in de Metalektro (ROM):

Hoe gaat het nu verder?

De sociale partners werken hun afspraken uit in een zogeheten concept-transitieplan. Daarna is er ruimte voor het wettelijk hoorrecht. Dankzij dat recht kunnen belanghebbenden via een vereniging hun zienswijze delen met de sociale partners. VGPME, een belangenvereniging voor mensen die een pensioen ontvangen van PME, heeft zich hiervoor aangemeld.

Sociale partners zullen het concept-transitieplan daarna ter goedkeuring voorleggen aan hun leden. Als er een akkoord is, wordt het definitieve transitieplan overhandigd aan PME.

Wat doet PME?

PME gaat aan de slag met de afspraken uit het transitieplan. We bekijken goed of de afspraken haalbaar en uitvoerbaar zijn. Daarna maken we de administratie en de systemen klaar voor de toekomst. Naar verwachting krijg je eind 2025 een schatting van je pensioen onder de nieuwe regels. En op 1 januari 2026 stappen we dan echt over.

Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME: ‘Sociale partners hebben de afgelopen maanden uitvoerig met elkaar gesproken. Die zorgvuldigheid is belangrijk, want het gaat natuurlijk om het pensioen van heel veel mensen. Ik ben blij met de stappen die nu zijn gezet en kijk uit naar het transitieplan. Met dat plan in de hand kunnen we aan de slag voor iedereen met een pensioen bij PME.’

Meer weten?

Lees verder over de nieuwe regels voor pensioen. En blijf op de hoogte. Je hoort van ons zodra we het definitieve transitieplan hebben ontvangen.