Overslaan en naar inhoud gaan

Opbrengsten en risico’s van beleggen: dit vinden jullie

Beleggen, Nieuwe regels voor pensioen
Gepubliceerd op:

We beleggen voor je pensioen. Dat levert op de lange termijn meer op dan sparen. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Hoe vind jij dat we het beste kunnen beleggen? Wil je bijvoorbeeld zekerheid? Of neem je liever wat risico, met meer kans op een hoger pensioen? Dat was het onderwerp van een onderzoek dat we eind 2022 uitvoerden.

Waarom dit onderzoek?

We vinden het belangrijk om te weten hoe jij en anderen aankijken tegen de opbrengsten en risico’s van beleggen. Of je nu pensioen opbouwt of al pensioen krijgt. Daarom doen we regelmatig onderzoek. Afgelopen najaar, en eerder ook in 2021. En er zullen er nog meer volgen. Met deze onderzoeken leren we jullie voorkeuren goed kennen. Zo bereiden we ons voor op de toekomst. Nederland krijgt namelijk nieuwe regels voor pensioen. Voorlopig verandert er niets. Maar we denken wel vast na over hoe je pensioen er mogelijk uit komt te zien. Uiteindelijk beslissen vakbonden en werkgevers over de inhoud.

De belangrijkste uitkomsten op een rij

Veel mensen hebben de tijd genomen om de vragenlijst in te vullen. Daar zijn we heel blij mee. De bevindingen komen in grote lijnen overeen met die van vorig jaar. We zetten de belangrijkste uitkomsten op een rij:

  • In totaal deden ongeveer 26.500 mensen mee aan het onderzoek. Dat is 13,7 procent van het totaal. In 2021 was dit 10,7 procent.
  • 13,7 procent lijkt weinig. Maar uit ervaring kunnen we zeggen dat dit een mooi cijfer is. Het laat zien hoe geïnteresseerd en betrokken jullie zijn. 
  • We hebben gemeten hoeveel risico mensen willen nemen met de beleggingen voor hun pensioen. De meeste mensen kiezen op een schaal van 0 tot 10 voor schuifstand 5, waarbij 0 geen risico betekent en 10 veel risico. Ook de schuifstanden daaromheen worden veel gekozen. Dit komt in grote lijnen overeen met het onderzoek uit 2021.
  • Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de wereld en op de financiële markten. Toch zien we dat mensen niet wezenlijk anders kijken naar beleggen door het pensioenfonds en het bijbehorende risico. Vergeleken met een jaar geleden wil ongeveer 58 procent net zo veel risico blijven lopen. 14 procent wil juist meer risico, 16 procent wil minder risico, 12 procent weet het niet.
  • Een relatief kleine groep mensen (4 procent) vindt dat we helemaal geen risico mogen nemen met pensioengeld. Vorig jaar was dit 5 procent.
  • 41 procent van de deelnemers aan het onderzoek wil graag zelf bepalen hoeveel risico er wordt genomen. 45 procent vindt het fijner als het pensioenfonds hierover beslist. 14 procent weet het niet. Vooral mensen die gepensioneerd of arbeidsongeschikt zijn laten deze keuze liever over aan het fonds. Ter vergelijking: vorig jaar wilde 46 procent van de deelnemers graag zelf het risico bepalen. 40 procent liet dit toen liever over aan het fonds. 14 procent wist het niet.
  • 58 procent van de mensen heeft een voorkeur voor een min of meer vast pensioen. 32 procent wil liever een variabel pensioen, dat kan stijgen en dalen. 10 procent weet het niet. Leeftijd speelt hierbij een belangrijke rol. Jongeren kiezen wat vaker voor een variabel pensioen, ouderen hebben een voorkeur voor een min of meer vast pensioen. Ter vergelijking: vorig jaar had 56 procent van de mensen een voorkeur voor een min of meer vast pensioen. 35 procent koos toen voor variabel, en 9 procent wist het niet.
  • Samen meevallers verdelen en tegenvallers opvangen, wat vinden mensen daarvan? 65 procent vindt dat een goed of heel goed idee. 8 procent vindt het een slecht of heel slecht idee. Een kwart heeft geen uitgesproken mening en de rest weet het niet. Ter vergelijking: vorig jaar vond 51 procent dit een goed of heel goed idee. 14 procent vond het een slecht of heel slecht idee. De rest had geen uitgesproken mening of wist het niet.
  • De komende tijd leggen we ons oor te luister bij de mensen die deze keer niet hebben meegedaan aan het onderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van het totaal.

Op weg naar nieuwe regels voor pensioen

Terwijl dit onderzoek liep, werd er in Den Haag gediscussieerd over de nieuwe regels voor pensioen. Vlak voor de kerst ging de Tweede Kamer akkoord. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Is ook daar een meerderheid voor de nieuwe regels? Dan hebben pensioenfondsen tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen.

Voorlopig verandert er niets voor mensen die bij PME zijn aangesloten. Maar we denken wel vast na over het pensioen van de toekomst. En we zijn in gesprek met vakbonden en werkgevers. Daar gebruiken we onder andere dit onderzoek voor. Ons uitgangspunt blijft: PME zorgt voor een goed, betaalbaar, duurzaam en persoonlijk pensioen. We willen graag de goede dingen van nu behouden en waar mogelijk verbeteringen doorvoeren. We houden je op de hoogte!

Update: Eerste Kamer akkoord met Wet toekomst pensioenen. Lees meer.