Waarin beleggen we niet?

Een van de uitgangspunten van onze beleggingen is dat we het geld maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat houdt ook in dat we voor sommige beleggingen juist niet kiezen.

Wie sluiten we uit?

PME belegt niet in bedrijven die handelen in strijd met belangrijke internationale verdragen. En ook niet in bedrijven die in onze ogen niet bijdragen aan een stabiele en duurzame maatschappij. Denk hierbij aan bedrijven die handwapens voor particulieren produceren of verkopen, bedrijven die tabak produceren, bedrijven die werkzaam zijn in de bontindustrie of steenkoolbedrijven.

Ook als bedrijven niet met ons in gesprek willen gaan of als zij zich na gesprekken met ons te weinig inspannen voor de onderwerpen die wij belangrijk vinden, kiezen wij niet voor hen.

Eind Q1 2020 sloten we in totaal 12 landen en 309 bedrijven uit.

Uitsluitingslijst landen