Overslaan en naar inhoud gaan

We gaan in gesprek

Als grote belegger zijn we betrokken bij de bedrijven waarin we investeren. Zo kunnen we bedrijven stimuleren om verantwoord te ondernemen. Dat doen we door met hen in gesprek te gaan en door te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. 

In gesprek met bedrijven

Met een bedrijf praten heeft vaak meer effect dan niet meer in het bedrijf beleggen. Want zolang we aandeelhouder zijn, kunnen we invloed uitoefenen en bedrijven aanzetten om te verbeteren.

We spreken bijvoorbeeld met bedrijven die veel CO2 uitstoten, en daarmee bijdragen aan klimaatverandering. Wij vinden het belangrijk dat deze bedrijven hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken. Ook gaan we in gesprek met bedrijven over het belang van biodiversiteit. Zo behouden onze aandelen hun waarde, terwijl de bedrijven hun voetafdruk zoveel mogelijk reduceren en compenseren.

We meten en beoordelen de voortgang bij bedrijven waarmee we in gesprek zijn. We houden hierbij ook in de gaten in welke mate bedrijven openstaan voor onze inbreng en of ze daar iets mee doen. Wil een bedrijf niet naar ons luisteren, kunnen we besluiten onze aandelen in dat bedrijf te verkopen.

Engagementlijst

Met welke bedrijven we in gesprek zijn geweest staat vermeld in de engagementlijst.

BedrijfsnaamThema
ABN Amro NVNL Beursgenoteerd
AdidasLeefbaar Loon
AEGON NVNL Beursgenoteerd
Ahold Delhaize NVNL Beursgenoteerd
AlphabetIMVB (Tech & Human Rights)
AmazonIMVB Cases (Platformeconomie)
Associated British Foods (Primark)Leefbaar Loon
BASFBiodiversiteit
Energietransitie 2021 - 2023
CaterpillarEnergietransitie 2021 - 2023
China SteelEnergietransitie 2021 - 2023

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Wij brengen onze stem uit op vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarvan we aandelen hebben. Zo tonen we onze betrokkenheid bij deze bedrijven en bevorderen we verantwoord ondernemen en goed ondernemingsbestuur. Met ons stembeleid (pdf) bevorderen we bijvoorbeeld een gemengde samenstelling van het bestuur van bedrijven. Ook kijken we of we een beloningsvoorstel van een bedrijf redelijk vinden. Zo niet, dan stemmen we tegen.

Omdat we onmogelijk op alle vergaderingen aanwezig kunnen zijn, brengt een externe partij namens ons stemmen uit tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Uiteraard volgt deze partij het beleid van PME. Hoe PME heeft gestemd, is te vinden in de stemmonitor. Daar staan alle uitgebrachte stemmen namens PME Pensioenfonds, per bedrijf en per stempunt.

Juridische stappen

Het komt voor dat bedrijven frauderen, betrokken raken bij corruptie of aandeelhouders verkeerd of onvolledig informeren. PME kan schade oplopen als PME aandelen heeft in dergelijke bedrijven. We zullen dan overwegen juridische stappen te ondernemen om de geleden schade op het bedrijf te verhalen.