Overslaan en naar inhoud gaan

Aansluiten bij PME Pensioen

Voor alle bedrijven in de metaal- en technologische industrie gelden (verplichte) cao-afspraken, waaronder de pensioenregeling. Valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van de metaal- en technologische industrie? Dan moet u zich verplicht aanmelden bij de pensioenregeling van PME. 

Verplicht aansluiten: hangt af van bedrijfsactiviteiten

Of uw bedrijf verplicht moet aansluiten hangt af van de bedrijfsactiviteiten. In de verplichtstelling (pdf) staan alle bedrijfsactiviteiten die onder de verplichtstelling vallen.

Aansluiten voor Directeur bestuurders in loondienst

Bent u Directeur-bestuurder in loondienst en staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan neemt u niet verplicht deel aan de regeling van PME. Wilt u wel deelnemen? Dan kunt u dit regelen op vrijwillige basis. Neem voor meer informatie contact op met één van de werkgeversconsulenten.

Bent u directeur-grootaandeelhouder en heeft u 10% of meer van de aandelen? Dan mag u niet deelnemen aan de regeling van PME.

Aansluiten op vrijwillige basis

Valt u niet onder de CAO Metalektro? Dan kan uw bedrijf op zich ook op vrijwillige basis worden aangesloten bij PME. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw bedrijf een relatie hebben met de sector en mag het niet onder een andere verplichte pensioenregeling vallen. 

Wilt u meer informatie over vrijwillig aansluiten bij PME Pensioen? Neem dan contact op met de specialisten van de Raad van Overleg Metalektro (ROM) 

 • Postcode 1000 t/m 2400 en 6700 t/m 9900
  Alexander Holdinga 
  telefoon 070 – 31 71 956 
  e-mail: a.holdinga@romcao.nl
   
 • Postcode 2500 t/m 6600
  Michel Fröling 
  telefoon 070 – 31 71 946 
  e-mail: m.froling@romcao.nl
   
 • Jacques Holierhoek (programmamanager)
  telefoon 070 – 31 71 918
  e-mail: j.holierhoek@romcao.nl