Wanneer verhogen en verlagen?

Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Daardoor kun je over 5 jaar met hetzelfde bedrag minder kopen dan nu. Ook je pensioen wordt daardoor minder waard. We streven er naar de pensioenen zoveel mogelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Dat noemen we indexatie. Indexatie is helaas al een aantal jaren niet mogelijk, omdat de financiële situatie van PME niet goed genoeg is. Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen ook in de komende tijd niet kunnen verhogen.

Geen verlaging in 2020

PME maakt eind 2019 gebruik van de tijdelijke vrijstellingsregeling die is aangeboden door Minister Koolmees. Daarom hoeft PME de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Graag leggen we uit waarom wij hiervoor gekozen hebben.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Om dit proces niet te verstoren vinden wij het verstandig om rust te creëren en in 2020 niet te verlagen. Verlagen is een uiterste redmiddel. We zetten dit pas in als het echt niet anders kan. Doordat PME de verlaging van de pensioenen uitstelt én omdat de premie niet verhoogd wordt, hebben deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden hier voor- en nadelen van.

  • De pensioenen worden niet verlaagd. De uitkeringen zijn net zo hoog als vorig jaar. Omdat de dekkingsgraad onder de 100% staat, maakt PME een klein verlies op de uitkeringen. Dit is in het voordeel van pensioengerechtigden.
  • De pensioenpremie die betaald wordt, is niet toereikend voor het pensioen dat opgebouwd wordt. Deelnemers bouwen hierdoor relatief veel pensioen op. Dit is in het voordeel van actieve deelnemers.
  • Ook de pensioenen van ex-deelnemers worden niet verlaagd. Wel ondervinden zij een nadeel vanwege het verlies op premie.

De vrijstellingsregeling geldt voor 1 jaar. Hierdoor is het effect beperkt. Voor het jaar 2021 is al afgesproken dat de premie omhoog gaat. De dekkingsgraad eind 2020 bepaalt of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Op grond van het pensioenakkoord van juni 2020 hoeven de pensioenen eind 2020 niet te worden verlaagd als de dekkingsgraad minstens 90% bedraagt.

Voor ons betekent niet verlagen dat de dekkingsgraad niet verbetert. Het duurt daardoor langer voordat PME herstelt tot het vereiste niveau. In de komende jaren verwachten we dat we de pensioenen niet kunnen indexeren.

Hoe bepalen we een verhoging of verlaging?

Volgens de huidige pensioenregels mag PME de pensioenen verhogen bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe groter de verhoging die PME mag geven. Hierbij telt de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

In 2020 hoeft PME de pensioenen niet te verlagen. Hoe de situatie volgend jaar is, is afhankelijk van de financiële ontwikkeling van het fonds en de uitwerking van het pensioenakkoord.

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van PME en de basis voor een besluit om de pensioenen te verhogen of verlagen. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst.

Voor indexatie heb je geen premie betaald. Indexatie wordt gefinancierd uit de rendementen op onze beleggingen.

Waar kunnen wij je mee helpen?