Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Pensioenen in 2021 niet omlaag

De dekkingsgraad van PME was op 31 december 2020 boven de 90%. Dat betekent dat PME de pensioenen in 2021 niet hoeft te verlagen. Begin dit jaar neemt het bestuur hierover een formeel besluit.

Hoe staat PME ervoor?

Het pensioenvermogen is door goede beleggingen de afgelopen jaren hard gegroeid. Toch is de financiële gezondheid van PME nog onvoldoende. Het filmpje hiernaast laat zien hoe dat komt.

Geen verlaging in 2021

PME maakt gebruik van de tijdelijke vrijstellingsregeling die is aangeboden door Minister Koolmees. Die regeling houdt in dat PME de pensioenen niet hoeft te verlagen als de dekkingsgraad boven de 90% is. Omdat onze dekkingsgraad op 31 december 2020 97,2% was, hoeven wij de pensioenen in 2021 niet te verlagen.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel vanaf 1 januari 2026. Tot die tijd willen de minister en de pensioenfondsen onnodige verlagingen voorkomen. In 2021 blijven de opgebouwde pensioenen van deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden gelijk. Voor deelnemers gaat in 2021 de pensioenpremie omhoog en ligt de nieuwe pensioenopbouw iets lager. Ook met deze maatregelen maakt PME ook in 2021 verlies op premie.

Samengevat:

  • De pensioenen worden niet verlaagd. Omdat onze dekkingsgraad onder de 100% is, maakt PME verlies op de uitkeringen. Dit is in het voordeel van pensioengerechtigden.
  • De te betalen pensioenpremie stijgt voor de actieve deelnemers. Dit is een nadeel voor deelnemers en werkgevers. Ondanks deze stijging is de betaalde premie niet genoeg voor het pensioen dat opgebouwd wordt. Deelnemers bouwen hierdoor relatief veel pensioen op. Dit is in het voordeel van actieve deelnemers.
  • Ook de pensioenen van ex-deelnemers worden niet verlaagd. Wel ondervinden zij een nadeel vanwege het verlies op de uitkering en de premie.

De vrijstellingsregeling geldt nu voor het 2e jaar. Het is de bedoeling dat volgend jaar de overgangsregels voor het nieuwe pensioenstelsel ingaan. Voor de overstap naar het nieuwe stelsel, is de verwachting dat wij moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van minimaal 95%. Eind 2020 was de dekkingsgraad 97,2%. Dit is hoger dan de minimaal benodigde 95%.

Voor ons betekent niet verlagen dat onze dekkingsgraad niet verbetert. De komende jaren kan nog steeds een verlaging van de pensioenen nodig zijn om over te kunnen stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Als wordt besloten om de opgebouwde rechten niet mee te nemen naar het nieuwe stelsel moet PME de opgebouwde rechten waarschijnlijk verlagen. Daarnaast verwachten we ook de komende jaren de pensioenen niet kunnen indexeren.

Wat betekent een verlaging?

Als PME in de toekomst de pensioenen wel moet verlagen, heeft dat gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of gepensioneerd is. Iedereen wordt geïnformeerd over wat dit betekent voor de hoogte van het (opgebouwde) pensioen. We doen dat via onze nieuwsbrieven, PME magazine, onze website en persoonlijke brieven.


Voor gepensioneerden: rekenvoorbeeld als uw pensioen wordt verlaagd

We weten inmiddels dat PME in 2021 de pensioen niet hoeft te verlagen. Maar de toekomst is onzeker. Wilt u een idee krijgen van wat een mogelijke toekomstige verlaging betekent voor uw pensioenuitkering, inclusief uw AOW? Vul dan de rekenhulp in. U kiest zelf het percentage waar u mee rekent. Zo maakt u eenvoudig meerdere proefberekeningen.

Let op, de resultaten van deze berekeningen zijn schattingen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Het is een rekensom van de verhouding tussen al het bezit (bijvoorbeeld obligaties en aandelen) en de uit te keren pensioenen, nu en in de toekomst. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

Bij een dekkingsgraad van 100% zijn het bezit en de (toekomstig) uit te keren pensioenen precies in balans. Bij meer dan 110%, mogen we pensioen verhogen. Als het lager is dan 90% moeten we verlagen. Om in 2021 niet te hoeven verlagen, moest de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 dus minimaal 90% zijn. Dit is een uitzondering, normaal gesproken is het 104,3%. Lees hier meer informatie.

Waar kunnen wij je mee helpen?