Kans op verlagen in 2021

We staan er financieel niet goed voor. Op dit moment hebben we niet voldoende geld in kas om alle pensioenuitkeringen in de toekomst te betalen. Daarom moet PME volgend jaar misschien de pensioenen verlagen. Dit geldt dan voor iedereen: voor gepensioneerden, voor werkenden die pensioen opbouwen en voor mensen die in het verleden pensioen bij PME hebben opgebouwd.

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor de kans op verlagen?

Ook voor 2021 geldt een tijdelijke versoepeling van de regels voor pensioenfondsen. Als de dekkingsgraad van PME op 31 december 2020 boven de 90% is, dan hoeven de pensioenen volgend jaar niet omlaag. Dit maakt ook voor PME de kans op verlagen een stuk kleiner. Maar we moeten realistisch zijn. Gezien de huidige dekkingsgraad is de kans nog steeds aanwezig dat deze eind 2020 onder de 90% is.

Wat betekent een verlaging

Als PME de pensioenen moet verlagen, heeft dat gevolgen voor iedereen die pensioen opbouwt of gepensioneerd is. Iedereen wordt dan in de eerste helft van 2021 geïnformeerd over wat het betekent voor de hoogte van het (opgebouwde) pensioen.


Voor gepensioneerden: rekenvoorbeeld als uw pensioen wordt verlaagd

De dekkingsgraad van 31 december 2020 bepaalt of we de pensioenen moeten verlagen. We weten daarom pas begin 2021 óf we de pensioenen moeten verlagen en met welk percentage. Wilt u een idee krijgen van wat een mogelijke verlaging voor uw pensioenuitkering, inclusief uw AOW betekent? Vul dan de rekenhulp in. U kiest zelf het percentage waar u mee rekent. Zo maakt u eenvoudig meerdere proefberekeningen. 

Let op, de resultaten van deze berekeningen zijn schattingen.

Hoe staat PME ervoor?

Het pensioenvermogen is door goede beleggingen de afgelopen jaren hard gegroeid. Toch is de financiële gezondheid van PME nog onvoldoende. Het filmpje hiernaast laat zien hoe dat komt.

Geen verlaging in 2020

PME maakte eind 2019 gebruik van de tijdelijke vrijstellingsregeling die is aangeboden door Minister Koolmees. Daarom hoeft PME de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Graag leggen we uit waarom wij hiervoor gekozen hebben. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Om dit proces niet te verstoren vinden wij het verstandig om rust te creëren en in 2020 niet te verlagen. Verlagen is een uiterste redmiddel. We zetten dit pas in als het echt niet anders kan. Doordat PME de verlaging van de pensioenen uitstelt én omdat de premie niet verhoogd wordt, hebben deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden hier voor- en nadelen van.

  • De pensioenen worden niet verlaagd. De uitkeringen zijn net zo hoog als vorig jaar. Omdat de dekkingsgraad onder de 100% staat, maakt PME een klein verlies op de uitkeringen. Dit is in het voordeel van pensioengerechtigden.
  • De pensioenpremie die betaald wordt, is niet toereikend voor het pensioen dat opgebouwd wordt. Deelnemers bouwen hierdoor relatief veel pensioen op. Dit is in het voordeel van actieve deelnemers.
  • Ook de pensioenen van ex-deelnemers worden niet verlaagd. Wel ondervinden zij een nadeel vanwege het verlies op premie.

De vrijstellingsregeling geldt voor 1 jaar. Hierdoor is het effect beperkt. Voor het jaar 2021 is al afgesproken dat de premie omhoog gaat. De dekkingsgraad eind 2020 bepaalt of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Op grond van het pensioenakkoord van juni 2020 hoeven de pensioenen eind 2020 niet te worden verlaagd als de dekkingsgraad minstens 90% bedraagt.

Voor ons betekent niet verlagen dat de dekkingsgraad niet verbetert. Het duurt daardoor langer voordat PME herstelt tot het vereiste niveau. In de komende jaren verwachten we dat we de pensioenen niet kunnen indexeren.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Het is een rekensom van de verhouding tussen al het bezit (bijvoorbeeld obligaties en aandelen) en de uit te keren pensioenen, nu en in de toekomst van PME. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

Waarom is de dekkingsgraad belangrijk?

Bij een dekkingsgraad van 100% zijn het bezit en de (toekomstig) uit te keren pensioenen precies in balans. Bij meer dan 110%, mogen we pensioen verhogen. Als het lager is dan 90% moeten we verlagen.

Om in 2021 niet te hoeven verlagen moet de beleidsdekkingsgraad op 31 december 2020 dus minimaal 90% zijn. Dit is een uitzondering, normaal gesproken is het 104,3%. Lees hier meer informatie.

Waar kunnen wij je mee helpen?