Wanneer verhogen en verlagen?

Geld wordt minder waard door prijsstijgingen. Daardoor kun je over 5 jaar met hetzelfde bedrag minder kopen dan nu. Ook je pensioen wordt daardoor minder waard. We streven er naar de pensioenen zoveel mogelijk te laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Dat noemen we indexatie. Indexatie is helaas al een aantal jaren niet mogelijk, omdat de financiële situatie van PME niet goed genoeg is. Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen ook in de komende tijd niet kunnen verhogen.

Hoe bepalen we een verhoging of verlaging?

Volgens de huidige pensioenregels mag PME de pensioenen verhogen bij een dekkingsgraad vanaf 110%. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe groter de verhoging die PME mag geven. Hierbij telt de dekkingsgraad aan het einde van het jaar.

In 2020 hoeft PME de pensioenen niet te verlagen. Hoe de situatie volgend jaar is, is afhankelijk van de financiële ontwikkeling van het fonds en de uitwerking van het pensioenakkoord.

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van PME en de basis voor een besluit om de pensioenen te verhogen of verlagen. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen, nu en in de toekomst.

Voor indexatie heb je geen premie betaald. Indexatie wordt gefinancierd uit de rendementen op onze beleggingen.

Waar kunnen wij je mee helpen?