Overslaan en naar inhoud gaan

Wat we doen

Een goed pensioen voor de mensen in de metaal- en technologische industrie. Een pensioen dat past bij ieders omstandigheden en wensen. Dat is waar PME elke dag voor werkt. Wij geloven dat je pensioen het beste samen regelt. PME voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners in de sector met elkaar hebben afgesproken.

Wat is onze ambitie?

Dit doen we niet alleen

De pensioenuitvoering en het vermogensbeheer besteden wij uit aan de professionele partijen TKP en MN Vermogensbeheer. TKP verzorgt de pensioenadministratie, pensioencommunicatie en het uitkeren van de pensioenen. MN regelt het beheer en het beleggen van het vermogen. Wij voeren de regie op deze uitbestedingen. TKP en MN rapporteren aan ons over de activiteiten en de resultaten en leggen zo verantwoording af aan het bestuur van PME.

Er zijn veel bedrijven en dus ook mensen actief in de metaal- en technologische industrie. In de Raad van Overleg Metalektro (ROM) komen alle sociale partners uit de sector samen. De ROM beoordeelt of een werkgever aangesloten moet worden bij PME. Dit heet een werkingssfeeronderzoek.