Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Elke maand melden wij hoe wij er financieel voorstaan. De dekkingsgraad bepaalt of wij pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

In 2020 hoeft PME de pensioenen niet te verlagen.

Dekkingsgraden december 2019

De actuele dekkingsgraad komt eind december uit op 98,7%. Dat is 2,4% hoger dan de maand ervoor. Deze verhoging kwam voornamelijk door de rentestijging van de afgelopen maand. De rente steeg van 0,61% naar 0,75%. Door de rentestijging zijn de verplichtingen in waarde gedaald wat een positief effect heeft gehad op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad komt eind december uit op 96,9%. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Dat is 0,1% hoger dan de maand ervoor.

Dekkingsgraden

  • 96,9%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 98,7%

    Actuele dekkingsgraad

  • december

    Eind maand

Wat betekenen die dekkingsgraden?

De (actuele) dekkingsgraad toont iedere maand de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichting is het bedrag dat nodig is om alle pensioenen voor nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er dus precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad of we jouw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 net onder de 100% eindigde, kunnen we gebruik maken van de vrijstellingsregeling van minister Koolmees. Hierdoor hoeven de pensioenen in 2020 niet verlaagd te worden.

 

Overzicht van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

 Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
december 2019
98,7%
96,9%
november 2019 96,3% 96,8%
oktober 2019 95,1% 97,2%
september 2019 93,4% 97,6%
augustus 2019 91,5% 98,5%
juli 2019 95,7% 99,3%
juni 2019 96,6% 99,8%
mei 2019 96,9% 100,2%
april 2019 100,3% 100,5%
maart 2019 99,0% 100,6%
februari 2019 100,6% 100,7%
januari 2019 98,9% 100,9%
december 2018 97,6% 101,3%

Wat moeten wij vanuit de wet?

Wij zijn verplicht om extra geld te hebben om financiële tegenvallers op te vangen. Dit is een extra buffer. Die buffer noemen we het vereiste eigen vermogen. Deze benodigde extra buffer is gekoppeld aan de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is wettelijk bepaald. Wij hebben voldoende buffers bij een dekkingsgraad van 118%.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118%? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op 118% krijgen.

Voor jou beschikbaar

Meer weten?