Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de graadmeter van de financiële gezondheid van het fonds. Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen van PME en het bedrag dat nodig is voor alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst. Elke maand melden wij hoe wij er financieel voorstaan. De dekkingsgraad bepaalt of wij pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen.

Financiële positie PME per eind oktober 2020

De actuele dekkingsgraad komt eind oktober uit op 92,6%. Dat is 1,1% lager dan de maand ervoor. Door rentedaling zijn de verplichtingen in waarde gestegen, wat een negatief effect heeft gehad op de dekkingsgraad. De rente daalde van 0,23% naar 0,18%. De beleggingen zijn in waarde gestegen door positieve rendementen in de returnportefeuille. Per saldo daalde de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad komt eind oktober uit op 92,4%. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Dat is gelijk aan de maand ervoor. Wat dit betekent voor een eventuele verlaging van de pensioenen, lees je hier.

Dekkingsgraden

  • 92,4%

    Beleidsdekkingsgraad

  • 92,6%

    Actuele dekkingsgraad

  • oktober

    Eind maand

Wat betekenen die dekkingsgraden?

De (actuele) dekkingsgraad toont iedere maand de verhouding tussen het vermogen van het fonds en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichting is het bedrag dat nodig is om alle pensioenen voor nu en in de toekomst te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad 100 procent? Dan is er dus precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad laat dus zien hoe het pensioenfonds er over een langere periode financieel voor staat. Aan het einde van het jaar bepaalt de hoogte van de beleidsdekkingsgraad of we jouw pensioen kunnen verhogen of moeten verlagen. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 net onder de 100% eindigde, kunnen we gebruik maken van de vrijstellingsregeling van minister Koolmees. Hierdoor hoeven de pensioenen in 2020 niet verlaagd te worden.

 

Overzicht van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

 Maanden Actuele dekkingsgraad Beleidsdekkingsgraad
oktober 2020 92,6% 92,4%
september 2020 93,7% 92,6%
augustus 2020 93,0% 92,6%
juli 2020 91,0% 92,5%
juni 2020 90,4% 92,8%
mei 2020 89,8% 93,4%
april 2020 88,3% 94,0%
maart 2020 86,4% 95,0%
februari 2020 92,3% 96,0%
januari 2020
96,2%
96,7%
december 2019
98,7%
96,9%
november 2019 96,3% 96,8%
oktober 2019 95,1% 97,2%

Wat moeten wij vanuit de wet?

Wij zijn verplicht om extra geld te hebben om financiële tegenvallers op te vangen. Dit is een extra buffer. Die buffer noemen we het vereiste eigen vermogen. Deze benodigde extra buffer is gekoppeld aan de vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en is wettelijk bepaald. Wij hebben voldoende buffers bij een dekkingsgraad van 118%.

Wat als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad van 118%? Dan moeten wij een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank. In dat herstelplan leggen wij uit hoe wij de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer op 118% krijgen.

Voor jou beschikbaar

Meer weten?