Overslaan en naar inhoud gaan

Nieuwsarchief

Je ontvangt de jaaropgave in januari en het UPO later dit jaar


Krijg je pensioen van ons? In de eerste week van januari sturen we je de jaaropgave. Hierin staat hoeveel pensioen je van ons ontvangt. Gebruik dit overzicht om je belastingaangifte te controleren. Je bent gewend het Uniform Pensioenoverzicht in januari te ontvangen. Door de overgang van pensioenuitvoerder ontvang je dit overzicht later in het jaar.

Lees meer

PME verlaagt pensioenen in 2021 niet, komende jaren blijvend risico van verlagingen


PME hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Doordat de actuele dekkingsgraad van het fonds in het vierde kwartaal van 2020 van 93,7% naar 97,2% steeg, is de dreiging van pensioenverlaging voor dit jaar afgewend.

Lees meer

PME verlaagt pensioenen niet in 2021


De dekkingsgraad van PME was op 31 december 2020 boven de 90%. Dat betekent dat PME de pensioenen in 2021 niet hoeft te verlagen.

Lees meer

Dekkingsgraad op dit moment in veilige zone


De actuele dekkingsgraad van PME is in het derde kwartaal van 2020 gestegen naar 93,7%. Daarmee is de dekkingsgraad op dit moment boven de minimaal vereiste 90% die is gesteld om verlagingen te voorkomen. De nieuwe levensverwachtingscijfers zorgen voor een positief effect op de dekkingsgraad van 2,3%.

Lees meer

Dekkingsgraad net boven de 90%


De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 2020 van 86,4% naar 90,4%. Het belegd vermogen nam met name door positieve rendementen van de aandelenbeleggingen toe. Door de daling van de rente stegen de verplichtingen in waarde. PME behaalde in het tweede kwartaal van 2020 een positief rendement van 8,5%.

Lees meer

Dekkingsgraad eindigt net onder de 100%; geen pensioenverlaging in 2020


Door de stijging van de rente daalden de verplichtingen in het vierde kwartaal van € 59,2 miljard naar € 55,7 miljard. De actuele dekkingsgraad steeg van 93,4% naar 98,7%. Over geheel 2019 was het totaal beleggingsrendement met 18,1% bovengemiddeld hoog.

Lees meer

In 2020 geen verlaging


Het bestuur neemt pas eind januari formeel een besluit, maar we kunnen nu al vaststellen dat de pensioenen bij PME in 2020 gelijk blijven. Dit dankzij een maatregel van de minister en een stijging van de rente. PME sloot het jaar af met een dekkingsgraad net onder de 100%.

Lees meer

Pensioenverlaging in 2020 bijna onvermijdelijk


PME behaalde in het derde kwartaal van 2019 een beleggingsrendement van 5,7%. Het vermogen is daardoor gestegen. Maar door de vooral in augustus sterk gedaalde markrente is de actuele dekkingsgraad in het afgelopen kwartaal verder weggezakt naar 93,4%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 99,8% naar 97,6%. Op basis van het huidige toezichtkader is daarmee de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 toegenomen.

Lees meer

Kans op pensioenverlaging in 2020 blijft groot


PME behaalde in het tweede kwartaal van 2019 een beleggingsrendement van 4,6%. De dekkingsgraad op UFR-basis daalde niettemin van 99,0% naar 96,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 100,6% naar 99,8%. Door het onlangs bereikte pensioenakkoord is de kans op verlaging van de pensioenen in 2020 afgenomen, maar nog steeds aanwezig.

Lees meer

PME roept iedereen die is aangesloten bij een werknemersvereniging, op om zijn of haar stem uit te brengen in de ledenraadpleging


Metaalfondsen PMT en PME zijn verheugd met de overeenstemming die is bereikt. Kans op verlagen wordt minder. PMT en PME drongen er al geruime tijd bij kabinet en sociale partners op aan om een nieuw pensioenakkoord te sluiten. Zij zijn dan ook verheugd dat er een principe-akkoord ligt.

Lees meer