Wij bieden meer
dan een ouderdomspensioen

Lees meer

Onze dekkingsgraad is 92,3%

Lees meer

Voor wie?

PME zorgt voor een goed, betaalbaar, duurzaam en persoonlijk pensioen. Voor de 1380 werkgevers, 160000 actieve deelnemers en 166000 gepensioneerden in de metaal- en technologische industrie: van scheepswerven en auto-industrie tot producenten van halfgeleiders en chipmachinefabrikanten.

PME is een stichting zonder winstoogmerk. Wij werken voor een sector die opereert in een concurrerende internationale markt. Die sector is altijd scherp op de kosten. Dat zijn wij ook.
We verzorgen niet alleen een inkomen voor later, maar regelen ook pensioen voor nabestaanden bij overlijden van de werknemer en we kennen voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid of verlof.

Feiten over onze deelnemers

  • 75,1 jaar

    gemiddelde leeftijd gepensioneerden

  • 46,2 jaar

    gemiddelde leeftijd deelnemers

  • 106 jaar

    oudste gepensioneerde

Van wie?

PME is van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak, die samen de kosten en risico’s delen van hun pensioen. In ons bestuur zitten daarom vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie FME en werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 en vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. Dat geldt ook voor het verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt.

Over de kracht van ons stelsel

PME is overtuigd van de kracht van een collectief pensioenstelstel. De video hiernaast vertelt meer.

Meer artikelen lezen? Bekijk alle nieuwsberichten